Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt i marken och förekommer även i vissa byggnadsmaterial. Radongasen kan bland annat ta sig in i hus genom otätheter i grunden eller via dricksvattnet. Människor får i sig radon genom inandningsluften, vilket på längre sikt kan orsaka lungcancer.

Radongasen mäts i enheten becquerel (Bq). Riktvärdet för radongashalt i bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) inomhusluft. Enligt riksdagens miljökvalitetsmål "God bebyggd miljö" ska alla bostäder klara riktvärdet för radongashalt på 200 Bq/m3 senast år 2020.

Radonmätning

Att mäta radon är enkelt. Mätningen bör göras under vinterhalvåret mellan den 1 oktober och den 30 april. Mätningen behöver pågå åtminstone två-tre månader för att man ska få ett tillförlitligt resultat.

Det finns flera SWEDAC-ackrediterande mätföretag att beställa radonmätning från. Spårfilmsdosor och svarskuvert skickas hem till beställaren.

Äldre mätprotokoll - radongas eller radondöttrar

1994 ändrades mätmetoden för radon i inomhusluften. Radonhalten i äldre protokoll är uttryckt i radondotterhalt (RnD) medan det sedan 1994 är uttryckt som radongas (Rn). Enheten är i båda fallen Bq/m³.

För att kunna jämföra mätningar utförda före 1994 med nyare mätningar kan man multiplicera radondotterhalten med två (radondotterhalten x 2 = halten radongas.)

Radonkarta

Kartan visar grupperingar av de senaste mätvärdena för radon som kommit in från fastighetsägare från 1 januari 1994 och framåt på aktuella adresser. Det kan finnas fler mätningar gjorda som Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning inte har kännedom om. I flerbostadshus kan mätningar ha gjorts i flera olika lägenheter med olika resultat. I kartan visas bara den senast gjorda mätningen för varje entréadress.

Röd - över gränsvärde

bostädernas mätvärden är högre än riktvärdet 200 Bq/m3

Grön markering, under gränsvärde

bostädernas mätvärden klarar riktvärdet 200 Bq/m3

Eventuellt högrisk för radon

radon eventuellt högrisk (ÖP 2030) *

Radon lågrisk

radon lågrisk (ÖP 2030) *

Radon Högrisk

radon högrisk (ÖP 2030) *

* I kommunerna finns utpekade riskområden för markradon. Halten i mark är ett för osäkert underlag för att bedöma radonhalten inomhus. För bostäder rekommenderas därför alltid en mätning.

Siffrorna i cirklarna anger antal mätningar som skett inom området. Lägre siffra än 3 visas ej. Zooma in i kartan för att se det område du är intresserad av.

Har du en mätning som inte finns med i kartan?

Vi uppdaterar gärna kartan med nya mätningar som fastighetsägaren utfört. Om du har en mätning som inte finns med i kartan är det värdefullt om du skickar en kopia av mätningen till oss via e-post: vgs@sandviken.se eller via brev:
Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Frågor om radonmätning i din bostad

Genom e-tjänsten kan du gratis beställa ett tidigare mätvärde för en enskild fastighet. I vissa fastigheter har flera tidigare mätningar gjorts. Du får det senaste mätvärdet när du gör beställningen. Det finns inte mätvärden för alla fastigheter, men då får du veta att det inte gjorts någon tidigare mätning. Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning lämnar inga garantier för mätvärdena som lämnas ut. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att hålla koll på aktuell radonhalt i sin fastighet.

Om du bor i villa eller egen fastighet och har ytterligare frågor om radon kan du ställa dem i e-tjänsten. Om du är hyresgäst i flerbostadshus: Kontakta din fastighetsägare. Om du bor i bostadsrätt: Kontakta din bostadsrättsförening.

Frågor om radonkartan

Kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning genom e-tjänsten ovan för frågor om radonkartan.

Mer information om radon

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.