Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd

Påverkar din verksamhet människors hälsa eller miljön? Då är det viktigt att du planerar och kontrollerar din verksamhet för att förebygga och motverka dessa problem.
 
Det kräver att du har tillräckliga kunskaper om din verksamhets påverkan på omgivningen och hur du kan förebygga och minska eventuell negativ påverkan. I kunskapskravet ingår också att du måste känna till vilka lagregler som gäller för dig. Detta gäller alltså även dig som har en liten verksamhet (en verksamhet som inte kräver anmälan eller tillstånd).

Ytterligare krav ställs om du har en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Mer om dessa krav går att finna i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Där står det också att vissa delar av kontrollen ska vara dokumenterad. Det gäller bland annat ansvarsfördelning, rutiner för kontroll av utrustning, riskbedömningar och kemikalieförteckning.

Driftstörning

I egenkontrollförordningen ställs krav på att du omedelbart måste kontakta tillsynsmyndigheten vid driftstörningar som kan påverka miljö eller människors hälsa.

När vi som tillsynsmyndighet är ute och inspekterar kontrollerar vi att din egenkontroll har skötts och dokumenterats. Tänk på att du som verksamhetsutövare är ansvarig om en olycka sker.

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.