Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Installation och anmälan av värmepump

Det finns flera olika typer av värmepumpar. Vissa värmepumpar kan medföra en risk för miljön. De kan till exempel påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för att få installera vissa typer av värmepumpar.

Vilka typer av värmepumpar kräver anmälan eller tillstånd?

Du måste göra en anmälan om du vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme. Vill du installera en sådan värmepump inom ett vattenskyddsområde måste du ansöka om tillstånd.

Du behöver även skicka in en anmälan, eller ansökan, om du byter ut värmepumpsaggregatet, förlänger befintligt borrhål eller borrar ett nytt hål till befintlig anläggning.

Du behöver inte göra en anmälan om du ska installera en luftvärmepump. Däremot kan grannar störas av ljudet från utedelen, speciellt i områden där husen står tätt. Det är lämpligt att informera grannen och tänk till var utedelen placeras. Inkommer klagomål kan du bli skyldig att visa att ljudet understiger gällande riktvärden.

Hur gör jag en anmälan eller söker tillstånd?

Du skickar in din anmälan eller söker tillstånd via vår e-tjänst. Du loggar in med din e-legitimation. Via e-tjänsten lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga. Vi börjar handlägga din anmälan när den är komplett.

Vilka handlingar behöver jag bifoga?

När du gör en anmälan om värmepump behöver du bifoga dessa handlingar:

  • En skalenlig tomtkarta/situationsplan (kan beställas via e-tjänst, beställ kartutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
    Tomtkartan ska visa byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar och vattendrag. Du ska också ange alla vattentäkter som finns inom 50 meter från borrplatsen.
    Tänk på att du har ansvar för att skydda dina grannars vattentäkter. Du ska även informera dina grannar om den planerade borrningen.
  • Du behöver bifoga ett grannyttrande om du ska placera en del av anläggningen på någon annans mark eller om du ska placera borrhålet eller slangen mindre än tio meter från grannens tomtgräns. De grannar som berörs har rätt att få se dina ansökningshandlingar och ska förstå att det kan påverka deras egna planer att borra på sin tomt. Även grannar som redan har en värmepump ska få yttra sig.

Vad kostar det att göra en anmälan eller ansökan?

Kostnaden för vår handläggning är 2400 kr utanför vattenskyddsområde och 3600 kr inom vattenskyddsområde.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump arbetar som ett kylskåp, fast tvärtom. Energi tas upp vid en låg temperatur och avges vid en hög temperatur med insats av elenergi. Som värmekälla kan du till exempel använda luft, berg, jord, grund- eller sjövatten.

Tips för dig som ska installera värmepump

Det finns alltid en viss risk att grund- och ytvatten förorenas av läckage när du anlägger en värmepump eller om den går sönder. När du borrar ett energiborrhål kan även partiklar tryckas ut från sprickor i berggrunden som kan grumla vattnet i en dricksvattenbrunn.

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bör du ha ett skyddsavstånd på 20 meter mellan ett energiborrhål och en grävd vattenbrunn. Gäller det en borrad vattenbrunn bör du ha ett skyddsavstånd på 30 meter. Detta är dock ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske. Därför är det viktigt att du är medveten om dricksvattentäkter som ligger nära, både dina och dina grannars. Tänk på att det kan finnas fastigheter med enskild dricksvattenbrunn även i områden där de flesta är anslutna till kommunalt vatten.

Om två energibrunnar placeras för nära varandra finns det risk att de kommer att påverka varandra negativt så att effekten av värmepumparna försämras. Enligt SGU bör det vara minst 20 meter mellan två energiborrhål. De rekommenderar därför att borrningen sker minst 10 meter från tomtgränsen. Det är även bra om du diskuterar dina planer med grannarna. Då kan ni eventuellt göra upp en plan för området så att alla har möjlighet att installera en värmepumpsanläggning om de så önskar.

Kom ihåg att det är du som beställare eller verksamhetsutövare som är ansvarig enligt miljöbalken om det skulle uppkomma miljöskador till följd av installationen av en värmepumpsanläggning. Om entreprenören genom oaktsamhet har orsakat skadan kan ansvaret ligga på honom. Kontrollera innan att du har en gällande villaförsäkring och att entreprenören har en ansvarsförsäkring.

Mer information

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.