Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Algblomning

Alger utgör ett naturligt och livsnödvändigt inslag i sjöar och vattendrag och är en viktig bas i näringskedjan. Växtplankton är egentligen det rätta namnet på dessa vattenlevande små växter och bakterier. Algtillväxten styrs av ljus, temperatur och näringstillförsel. Finns överskott på näringsämnen och gynnsamma förhållanden råder kan en massiv tillväxt av alger uppstå, vilket kan ge upphov till en så kallad algblomning. En massiv algblomning grumlar vattnet och ger det en blågrön till grön ton.

Ett överskott av näringsämnen kan komma från avloppsvatten, industrier eller läckage från jordbruks- och skogsmark. Dessutom kan tidigare utsläpp av näringsämnen som lagrats in i bottensedimenten återigen läcka ut i sjön eller vattendraget.

Undvik bad i vatten med algblomning

De symptom som kan uppkomma hos människor är något som liknar matförgiftning. Även feber, öron- och huvudvärk samt ögon- och hudirritationer kan förekomma. Barn är en riskgrupp eftersom de lätt får kallsupar. Husdjur är också en riskgrupp eftersom de slickar av pälsen efter badet och/eller dricker av vattnet.

Om man badar trots att synlig algblomning förekommer, ska man se till att kallsupar undviks samt att man har möjlighet att duscha med rent vatten efteråt.
Se även 1177.se om algförgiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.