Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Störningar och klagomål

Nedskräpning, djur, ljud, lukt, vedeldning eller annat kan orsaka störningar som behöver hanteras. För att störningen ska bli ett ärende hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ska den vara bestående, förekomma ofta eller vara betydande. Olägenhet för människors hälsa kallas det i miljöbalken.

Störningar och klagomål

Om klagomålet gäller en granne eller fastighetsägare är det bra om du börjar med att framföra dina synpunkter direkt till den som är ansvarig och försöker lösa problemet den vägen innan du kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om du vill kontakta oss med ett klagomål, använd gärna vår e-tjänst för anmälan om störning. Fyll i de efterfrågade uppgifterna så noggrant som möjligt så underlättar du vårt arbete. Ärendet kan handläggas fortare om alla uppgifter som behövs finns med.

Du har rätt att vara anonym, men anonyma anmälningar kan vara svårare att utreda.

Djurstörningar

Häckande fåglar kan vara mycket störande under en period på våren. Både fastighetsägare och boende kan hjälpa till att minska problemen. Även andra vilda djur kan upplevas störande om de befinner sig nära bostadsområden. Mer information om störande fåglar och störande vilda djur

Nedskräpning

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken. Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

När klagomål gällande nedskräpning inkommer till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning börjar ärendet oftast med att identifiera vart skräpet är lokaliserat samt vem som är nedskräpare. I de fall där nedskräpare är känd kontaktas denne i första hand, och kan sedan blir förelagd att städa upp.

Om nedskräpare är okänd eller på annat sätt inte går att avgöra skickas ärendet vidare till Tekniska kontoret inom respektive kommun för uppstädning.

Inkomna ärenden som gäller nedskräpning med farligt avfall prioriteras i och med en större risk på människors hälsa och miljö.

Om du hittar avfall utomhus kan du använda vår e-tjänst för att göra ett klagomål. Du kan alltid välja att vara anonym, men kommer då inte bli kontaktad av handläggare för att få veta hur det går. Det är istället upp till dig att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för uppdateringar.

Ovårdade tomter

För tomtmark har ägaren ansvar enligt plan- och bygglagen. Tomter ska hållas i vårdat skick. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen vid problem med ovårdad tomt.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.