Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Störningar och klagomål

Nedskräpning, djur, ljud, lukt, vedeldning eller annat kan orsaka störningar som behöver hanteras. För att störningen ska bli ett ärende hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ska den vara bestående, förekomma ofta eller vara betydande. Olägenhet för människors hälsa kallas det i miljöbalken.

Störningar och klagomål

Om klagomålet gäller en granne eller fastighetsägare är det bra om du börjar med att framföra dina synpunkter direkt till den som är ansvarig och försöker lösa problemet den vägen innan du kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om du vill kontakta oss med ett klagomål, använd gärna vår e-tjänst för anmälan om störning. Fyll i de efterfrågade uppgifterna så noggrant som möjligt så underlättar du vårt arbete. Ärendet kan handläggas fortare om alla uppgifter som behövs finns med.

Du har rätt att vara anonym, men anonyma anmälningar kan vara svårare att utreda.

Djurstörningar

Häckande fåglar kan vara mycket störande under en period på våren. Både fastighetsägare och boende kan hjälpa till att minska problemen. Även andra vilda djur kan upplevas störande om de befinner sig nära bostadsområden. Mer information om störande fåglar och störande vilda djur

Nedskräpning

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt miljöbalken. Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

Upptäcker du nedskräpning ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Vet du inte vem som är fastighetsägare kan du göra en anmälan till kommunen. Om det är känt vem som har skräpat ner, kontaktar vi den personen med uppmaning att städa upp på det nedskräpade området.

Nedskräpning

Ovårdade tomter

För tomtmark har ägaren ansvar enligt plan- och bygglagen. Tomter ska hållas i vårdat skick. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen vid problem med ovårdad tomt.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.