Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Buller och störande ljud

Buller definieras som oönskat ljud och är vanligt förekommande i dagens samhälle. Buller kan härstamma från bland annat grannar, trafik, industrier, fläktar, krogar, konserter, biografer eller byggarbetsplatser. En viss mängd buller måste vi kunna acceptera och leva med, men om bullret upplevs vara ett problem kan det vara befogat att vidta åtgärder.

Det är den verksamhet eller person som ger upphov till bullret som är ansvarig för att det inte resulterar i några problem. Det är därför viktigt att du som blir störd först kontaktar den bulleransvarige som på så vis får en chans att vidta åtgärder. Om du efter kontakt fortfarande upplever att bullerproblemet kvarstår kan du göra en anmälan av störning till Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning.

Hantering av bullerärenden kan utföras på ett par olika sätt:

  1. Vid anmälan av störning görs först en bedömning av bullret och vid misstanke om att bullernivån överskrider gällande riktvärden kan vi ställa krav på att en bullerberäkning eller en bullermätning genomförs.
  2. Då det inte går att göra en första bedömning av bullret tar vi kontakt med den verksamhet eller person som ger upphov till bullret. Vi ber då verksamheten eller personen att visa hur bullersituationen ser ut för att få ett underlag till att göra en bedömning. Anses underlaget inte vara tillräckligt kan vi kräva bullerberäkning eller mätning om detta inte redan inkommit vid första kontakt.

Det är den som orsakar bullret som ska visa att riktvärdena för buller ej överskrids, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför inte själva några bullermätningar eller bullerberäkningar.

Mer information

Buller - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.