Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Rivning av byggnad

Att man behöver bygglov när man ska bygga vet de allra flesta. Men vad gäller om du ska göra det motsatta och riva en byggnad?

Behövs bygglov?

Om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov. Även utanför detaljplanelagt område kan kommunen ha bestämt i områdesbestämmelser att rivningslov krävs.

Utanför planlagt område behöver du göra en anmälan när du ska riva och rivningen får inte påbörjas innan ni har fått ett startbesked från kommunen.

Kravet på rivningsanmälan utanför detaljplanelagt område gäller inte för:

  1. Komplementbyggnader (ex. garage, uthus).
  2. Sådana ekonomibyggnader som hör till jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
  3. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är av hemlig natur.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag för att göra min ansökan?

Läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

  • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.