Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygga tillgängligt

Enligt PBL ska en bostad vara lämplig för sitt ändamål och tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Här berättar vi kort om syftet och när kravet ställs.

Förstora bilden

Vad är tillgänglighet?

Närmare en miljon svenskar beräknas ha någon form av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dessa människor har samma rättigheter och skyldigheter att ta del i samhällslivet som alla andra. En viktig del för att de ska kunna utöva sina rättigheter är att den fysiska miljön tillåter det. Därför är tillgänglighet viktigt när man ska bygga om eller nytt.

Även i bostäder är det viktigt med tillgänglighet. En person med funktionshinder ska ha valmöjlighet även på bostadsmarknaden. Man vet aldrig vem som blir drabbad eller när. Du själv eller någon i din familj kan råka ut för en olycka och bli rörelsehindrad under kortare eller längre tid. Att bli gammal i sitt hem kan också bli problematiskt om hemmet inte är tillgängligt. Du ska också ha möjlighet att ta emot släkt och vänner med funktionshinder i ditt hem.

Detta ställer krav på våra byggnationer både i den offentliga miljön och privata bostäder. I offentliga miljöer ska det finnas tillräckliga utrymmen för att manövrera rullstol, inga nivåskillnader utan ramp eller hiss, tunga dörrar är försedda med dörröppnare, viktiga funktioner är placerade inom räckhåll även för rullstolsbundna, viktiga målpunkter är kontrastmarkerade och belysningen är välfungerande med mera.

I den privata boendemiljön fokuserar man på att de viktiga funktionerna finns på ett och samma våningsplan, och att möblerade rum är tillräckligt stora för att man ska kunna manövrera en rullstol utan hinder. Det ställer även krav på dörrbredder, tröskelhöjder, att golv ligger på samma nivå, att el-centraler placeras på rätt höjd, att kök byggs på rätt sätt mm.

De viktiga funktionerna som ska finnas på entréplanet är kök, sovrum, badrum, tvättmöjlighet och sällskapsyta. De olika funktionerna kan däremot dela utrymme. Finns det uteplatser så måste minst en vara tillgänglig.

För mer information om hur man bygger tillgängligt, kontakta oss på bygglov eller läs broschyren Tillgänglighet för alla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tydligt förklarar hur en boendemiljö ska utformas.

När kommer kraven om tillgänglighet?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla nya byggnader vara tillgängliga. Bygger man nytt från grunden så finns det inga hinder att bygga tillgängligt.

Bygger man om i en befintlig byggnad ska man också följa tillgänglighetskraven. Ändrar man ex planlösningen i en bostad, flyttar väggar, flyttar runt på kök och badrum etc. så är det bra exempel på när man vid ombyggnad ska följa tillgänglighetskraven.

När det gäller tillbyggnader så ska hela tillbyggnaden vara tillgänglig. Det gäller även trots att den befintliga byggnaden man bygger till inte är tillgänglig. Utgångspunkten är ändå att allt nytt ska byggas tillgängligt. Dessa byggnadskrav på tillgänglighet gäller oavsett om åtgärden kräver bygglov, anmälan eller inte.

Om man ändrar användningssätt för en byggnad eller del av byggnad ska tillgängligheten uppfyllas för hela den ändrade delen. Om det inte kan uppfyllas är byggnaden inte lämplig för det nya användningssättet och bygglov kan därmed inte beviljas. Ändrar man ex en byggnad från kontor till bostäder så ställs tillgänglighetskraven för bostad för att det ska kunna klassas om. Ska det fortsatt vara kontor, men inte är speciellt tillgängligt kan vi inte kräva att man uppfyller några tillgänglighetskrav.

Läs mer om tillgänglighet på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.