Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygglovsprocess - från idé till slutbesked

När du ska söka bygglov eller göra en anmälan är det mycket att tänka på. Men oroa dig inte, vi som jobbar med det här dagligen har full koll på läget och vi ska göra vårt bästa för att leda dig i mål. På den här sidan går vi igenom ett typiskt ärende - från idé till slutbesked.

Förberedelser

Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På vår sida Behöver jag bygglov? hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste projekten.

Vad gäller i ditt område?

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via kartportalen kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det gäller obebyggd tomt och det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten med byggnadsnämnden.

Förstora bilden

1. Skicka in anmälan/ansökan

Skicka in anmälan/ansökan tillsammans med de uppgifter, handlingar och ritningar som vi behöver via vår e-tjänst.

Läs mer vilka handlingar som krävs på Ritningar och ansökan.

2. Bygglov beviljas

Förutsatt att din ansökan är komplett kommer du att få ett beslut inom tio veckor. Att ett beslut om lov har fattats betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Du ska även få ett startbesked för att kunna påbörja ditt bygge.

I enkla ärende som mindre tillbyggnader och altan fattar vi oftast bygglov och startbesked i samma beslut. Det är samhällsbyggnadsnämnden som bedömer när ett startbesked kan beviljas i samma beslut.

3. Tekniskt samråd

I större projekt som en ny villa krävs det ett tekniskt samråd. Till det kallas du som byggherre och din kontrollansvarig. Vid mötet diskuteras de tekniska handlingarna och kontrollplanen.

4. Startbesked

Efter att byggherren har redovisat alla tekniska handlingar beslutar vi om startbeskedet. Nu får du påbörja ditt bygge.

I enkla ärenden som garagebyggnad, mindre tillbyggnader och inglasade uterum fattar vi oftast bygglov och startbesked i samma beslut.

I samband med startbeskedet kan beslutas om utstakning, vad utstakning är? det kan du läsa mer om på mätningstjänster.

5. Arbetsplatsbesök

Vid större byggnationer kan vi behöva besöka arbetsplatsen för att kontrollera så att allting går som det ska.

6. Slutsamråd

När bygget börjar bli klart är det ofta dags för slutsamråd. Slutsamråd är ett möte där vi bland annat går genom kontrollplanen och alla intyg inför slutredovisningen tillsammans med dig och din kontrollansvarige.

7. Du får ett slutbesked

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett skriftlig slutbesked från byggnadsnämnden. Slutbesked får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt. Nu kan du flytta in.

Tips och råd

  • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.