Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är inte ett muntligt bygglovbesked som många tror utan är ett medgivande till en nybyggnad på en obebyggd tomt eller ej avstyckad tomt utanför detaljplanelagt område.

När ansöker du om förhandsbesked?

Ett förhandsbesked ansöker du om när du har planer på att starta ett eventuellt byggprojekt och vill undvika onödig projektering.

Ett förhandsbesked handlar om lokaliseringsprövning där kommunen prövar om det är möjligt att bygga på just den platsen och om man kan lösa t. ex. avloppsfrågor.

Detta innebär inte att du slipper att ansöka om bygglov när det blir dags att förverkliga planerna.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från att beslutet vunnit laga kraft. Under tiden som beskedet gäller kan inte kommunen vägra dig bygglov.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag skicka in?

Läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.