Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kontrollplan för byggprojekt

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

När behövs en kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för alla åtgärder. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ändra användning av en byggnad.

I enklare projekt som inglasning av altan, attefallsåtgärder, installation av eldstad och mindre om- och tillbyggnader ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i samband med ansökan/anmälan.

Vem ska göra den?

Det är alltid byggherren (du som betalar) som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska den kontrollansvarige hjälpa till att ta fram kontrollplanen.

Läs mer om kontrollansvarig.

Exempel på kontrollplan

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har tagit fram några exempel till kontrollplaner som är anpassade till olika typer av ärende som ni ser i listan nedan.

Observera att dessa kontrollplaner är bara exempel, du som byggherre har ansvaret att projektanpassa kontrollplanen och välja de relevanta punkterna utifrån förslagen eller lägga till kontrollpunkter för just ditt projekt.

Ni kan använda vår mall för kontrollplan  Word, 36.1 kB.för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt.

Tips och råd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.