Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Installation eller ändring av vatten och avlopp

Ska du installera eller ändra din vatten- och avloppsanläggning? Då måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden och arbetet får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked.

Anmälan behövs för

  • Installation av fettavskiljare/oljeavskiljare
  • Byte av fettavskiljare/oljeavskiljare som ändrar kapacitet
  • Stambyte. Stambyte kan även kräva anmälan för åtgärd som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd eller bärande delar.
  • Installation av vatten och avlopp i en byggnad där det inte finns sedan tidigare
  • Installation av vatten och avlopp i bygglovsbefria byggnader (exempelvis VA i friggebod)

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag för att göra min anmälan?

läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Anmäl via e-tjänst eller blankett

Andra typer av tillstånd som behövs vid installation eller ändring av enskilt avlopp

När du installerar eller ändrar en avloppsanläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet ska du även ansöka om tillstånd eller göra en anmälan om din anläggning enligt miljölagstiftningen. Läs mer om Enskilt avlopp

Tips och råd

  • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
  • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.