Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bygglov för skyltar och vepor

Skyltar och vepor kommer i alla färger och former. Gemensamt för dem alla är att de syns mycket och att de ofta kräver bygglov.

Behövs bygglov?

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp skyltar och vepor. Du behöver inte bygglov för:

 • en skylt med högst 1 kvadratmeter area
 • en orienteringstavla med högst 2 kvadratmeter area
 • skyltar för tillfälligt evenemang, där skylten är uppsatt i högst 4veckor
 • skyltar inomhus
 • reklamskyltar i samband med val eller folkomröstning
 • nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik
 • sjömärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten
 • skyltar och vepor utanför detaljplanelagt område
 • väg- och trafikskyltar
 • inomhusskyltar

Skyltar i område eller byggnader som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kräver alltid bygglov (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).

Läs om hur bygglovsprocessen går till

Vad kostar det?

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften regleras i kommunen antagen taxa. Mer information om taxan finns på sidan Vad kostar bygglov och anmälan?

Vad behöver jag för att göra min ansökan?

 • Situationsplan
 • Fasadritning
  • För skylt på fasad: rita skylten på fasadritningen och ange mått från mark, vinkelskylt ska också redovisas från sidan.
  • För fristående skylt på mark: rita skyltens fyra fasader och redovisa hur den ska stå på marken.
  • Detaljritning som visar storlek (bredd, höjd och djup) samt färgval med mera.

Läs mer om handlingarna på sidan Ritningar och ansökan.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Tips och råd

 • Vet du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara tydliga. Det finns inget krav på att de ska vara arkitektritade men om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och ansökan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.