Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Anmäla uppgifter till lägenhetsregistret

Enligt lag ska uppgifter om alla Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Fastighetsägare ska på eget initiativ vända sig till kommunen för att lämna uppgifter som behöver ändras eller kompletteras i registret. Med fastighetsägare avses i lagen även tomträttshavare och ägare av byggnad på annans fastighet, så kallad ofri grund.

Kommunerna är ansvariga för att komplettera och ändra registret.

När du får en underrättelse från kommunen om beslutade lägenhetsnummer är du som fastighets- ägare skyldig att inom en månad informera de boende om numren. Det räcker att dela ut ett enkelt informationsblad i brevlådorna. Du ska dessutom inom tre månader anslå numren på en väl synlig plats i byggnaden.

I broschyren Pdf, 679.2 kB, öppnas i nytt fönster. får du veta vilka uppgifter du ska lämna till kommunen och hur du gör för att lämna dem.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.