Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Brandskydd och tillsyn

När du är ansvarig för ett evenemang, en verksamhet eller en byggnad är du också ansvarig för brandsäkerheten. Som ansvarig ska du arbeta med att förebygga bränder och minimera brandrisker. Du ska också ordna med utbildning och utrustning så att skadan av en brand blir så liten som möjligt.

Den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, har enligt lagen det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär att du är skyldig att i skälig omfattning ha utrustning för släckning och livräddning vid brand. Du ska också utföra de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Brandskydd innebär också att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Omfattningen varierar beroende på typ av byggnad och verksamhet, men det handlar i grunden om att ha kunskap om vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur det fungerar.

Systematiskt brandskyddsarbete - Gästrike Räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av brandskydd

Gästrike Räddningstjänst gör tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor för att kontrollera brandskyddet. Om brister upptäcks har de rätt att genom föreläggande ställa krav på att brister ska åtgärdas. I vissa fall då brister i brandskyddet gör att det finns en stor risk för att människor skulle skadas eller omkomma vid brand, kan verksamheten förbjudas tills bristerna åtgärdats.

Tillsyn - Gästrike Räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Gästrike Räddningstjänst, 026-17 96 53

www.gastrikeraddningstjanst.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.