Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Arbetsmarknads­projekt

För kommunens arbetsmarknadsprojekt, som i huvudsak finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), finns tydliga och mätbara mål. Dessa mål följs upp kontinuerligt genom specifik och löpande rapportering av resultat.

Aktuella projekt inom Arbetslivsförvaltningen