Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Arbetsmarknads­projekt

För kommunens arbetsmarknadsprojekt (i huvudsak finansierade av Europeiska Socialfonden - ESF) finns konkreta och uppföljningsbara mål som kontinuerligt följs upp genom specifik och löpande resultatredovisning.

Aktuella projekt inom Arbetslivsförvaltningen