Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Inkluderande och Meningsfull Framtid i Sandviken för unga

ECF-flagga

IMFIS - projektperiod 2019-05-01 – 2022-04-30

Det här projektet vill ge unga människor en inkluderande och meningsfull framtid i Sandviken. Här riktar vi oss till unga som är mellan 19-24 år och som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Projektets mål är att öka de ungas självkänsla, hälsa och välmående så att de hittar motivation och mod till att vilja studera eller jobba.

Det här kan vi hjälpa dig med

Som deltagare får du en egen coach och tillsammans tar ni reda på dina förmågor och vad du har för framtidsdrömmar. Här få du den tid du behöver!

Aktiviteter i projektet:

  • Personlig utvecklingsplan med egna mål
  • Individuell coaching och motivationssamtal
  • Aktiviteter utifrån team med personlig utveckling, arbetsmarknad, studie- och yrkesvägledning och hälsa (på grupp- och individnivå) 
  • Praktik utifrån dina förutsättning och intressen
  • Resursgrupp för samarbete

Vi utgår från dig som individ

Projektet jobbar för att aktuella verksamheter ska samarbeta kring dig som individ och vad du har för behov. Vi inspireras därför av metoden Case Management. Det är ett arbetssätt som ger dig som deltagare ett koordinerande stöd mot andra aktörer och myndigheter.

Syftet med Case Management är att öka deltagarens tilltro till sin egen förmåga och att deltagaren ska var delaktig, få ökad kunskap om sig själv och sina förmågor.

Metoden har utvärderats med goda resultat för målgruppen unga med aktivitetsersättning, i Försäkringskassans egen studie ”Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning” (Socialförsäkringsrapport 2017:5).

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Vill du veta mer?

Kontakta:
johnny.sandgren@sandviken.se