Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ung Nu Gävleborg - UNG

Ung Nu Gävleborg (UNG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett projekt som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar och som är mellan 16–29 år. Målet är att 300 ungdomar i regionen ska delta i insatser för att återgå till studier, få ett arbete alternativt närma sig arbetsmarknaden. Projektet fokuserar på att till stor del ge individerna ett nära individuellt stöd under så lång tid det behövs för att få till stegförflyttningar.


Projektet kommer att ta tillvara erfarenheter och metoder som gjorts i tidigare projekt, bland annat i React-EU UNG Nystart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och det avslutade projektet Omstart!. I dessa projekt finns ett stort fokus på individuella insatser. Utöver tidigare metoder och individfokuserade arbetssätt som används för målgruppen vill projektet prova en för kommunerna ny metod, baserad på BIP-studien (Beskæftigelses Indikator Projektet).


Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden för att övergå till arbete eller studier.


UNG finansieras av europeiska socialfonden. Region Gävleborg är projektägare. Projektet pågår under perioden 1 september 2023 – 31 augusti 2026.

Metod och aktiviteter

  • Aktiviteter (på grupp- och individnivå) utifrån teman som personlig utveckling, arbetsmarknad, studie- och yrkesvägledning samt hälsa.
  • Coachningssamtal och träning
  • Metodutveckling som innefattar koordinering av insatser/samverkan med andra aktörer utifrån ungdomens behov samt fokus på att stärka ungdomar i deras mående och minska den psykiska ohälsan.

Kontakt

Mikael Bergling
Delprojektledare
mikael.bergling@sandviken.se
026-24 10 13