Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förskola

Om du arbetar, studerar eller söker arbete erbjuder vi förskola till ditt barn. Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar och kan gå kvar tills det börjar i förskoleklass. Från det år ditt barn fyller tre år erbjuder vi avgiftsfri allmän förskola, femton avgiftsfria timmar i veckan med start på höstterminen.

I kommunen finns sammanlagt ett 20-tal förskolor som drivs både i kommunal och privat regi.

Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger.

Se riktlinjer för förskolan Dag och natt

Öppna förskolor

Det finns en öppen förskola i familjecentralen i Sandviken. Öppen förskola är en träffpunkt för social samvaro, lek och gemensamma aktiviteter och vänder sig till barn i förskoleåldern och deras vårdnadshavare.

Mer information om Öppna förskolor 

Ansökan om plats i förskola

Vårdnadshavare ansöker om förskoleplats genom våra e-tjänster.

För ansökan om plats på fristående förskola gäller samma tillvägagångssätt som till kommunal verksamhet.

Se regler för Erbjudande av plats

Har du frågor?

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.

Schema, inkomstredovisning, säga upp plats

Med Edlevo ska du som vårdnadshavare:

  • registrera frånvaro
  • registrera schema och lovplanering
  • säga upp plats för barn i förskolan och fritidshem (finns under Placering)
  • kan kommunicera med personal

Du kan också använda mobilappen Edlevo

Vårdnadshavare ska registrera och ändra inkomstredovisning via självservice.

Riktlinjer, regler, avgifter för förskoleverksamheten

I riktlinjer och regler beskrivs bl.a. hur plats i förskola får nyttjas och hur taxan tillämpas. Riktlinjer och regler för förskoleverksamheten

Vad kostar plats i förskola

Beräkna vilken kostnad du får genom att fylla i din månadsinkomst samt vistelsetid för dina barn i vår e-tjänst.

Olycksfallsförsäkring

Sandvikens kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Sandvikens kommuns verksamheter.

Försäkringen som Sandvikens kommun har tecknat är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. Komplettera gärna kommunens försäkring med en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt för att få ett fullgott försäkringsskydd.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet.
Försäkringsbesked, olycksfallsförsäkring Pdf, 157.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

Du gör din skadeanmälan i e-tjänst som öppnas på försäkringsbolagets webbplats. I formuläret ska du välja person - anmäl skada.

Om du inte kan anmäla via e-tjänsten finns även blankett för skadeanmälan Pdf, 498.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Mer information

Kent Hansson, Kommunskyddet, Tekniska kontoret
026-24 20 46
E-post: kent.hansson@sandviken.se

Synpunkter och klagomål på verksamheten

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service och vi strävar efter att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med förskoleverksamheten. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Mer information om synpunkter och klagomål på Kunskapsförvaltningen verksamheter.