Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

När du får erbjudande om plats i förskola

Här hittar du information om hur du svarar på platserbjudande för förskoleplats.

Du får erbjudandet via sms, e-post eller brev. Du svarar enklast via länken i sms/e-post, kom ihåg att svara senast sista svarsdatum.

Kommunen är skyldig att erbjuda plats 4 månader efter att din ansökan kommit in förutsatt att ansökan avser önskad start inom 4 månader. Målet är att du ska få erbjudande om plats två månader innan ditt barn ska börja.

Tacka nej till en plats

Vill du inte ha den erbjudna förskoleplatsen så ska du svara "nej" på platserbjudandet. Ditt barn kommer då att tas bort från kön. Om du vill att ditt barn ska komma in på förskola så behöver du göra en ny ansökan. En ny garantitid på 4 månader börjar gälla då den nya ansökan kommit in.

Tacka ja till en plats

Vill du ha den erbjudna förskoleplatsen så ska du svara ”ja” på platserbjudandet. Om barnet har två vårdnadshavare som är folkbokförda på samma adress så räcker det att den ena vårdnadshavaren svarar. Om vårdnadshavarna är folkbokförda på olika adresser behöver båda svara ”ja”.

Förskolan kommer att ta kontakt med dig närmare startdatumet gällande information om inskolning.

Inför att ditt barn ska börja i förskola

Kontakt