Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Lämna in inkomstredovisning för att få rätt avgift för förskoleplats

Här kan du lämna in inkomstredovisning för att få rätt avgift för din förskoleplats.

Hur mycket du får betala för din förskoleplats beror på hur mycket du tjänar och om du har fler barn inom barnomsorgen i Sandvikens kommun. Det finns ett maxtak i hur mycket du betalar per barn per månad.

Om du inte lämnar in inkomstredovisning betalar du full avgift.

Vad räknas som inkomst​

  • Lön och andra ersättningar av tjänst​
  • Sjukersättning/sjukbidrag​
  • Arbetslöshetsersättning​
  • Föräldrapenning/ersättning från försäkringskassan​
  • Inkomst av kapital och rörelse​
  • Familjehemsföräldrars arvodesersättning​
  • Pension​
  • Anställningsstöd/aktivitetsstöd

Lämna inkomstredovisning

Här kan du lämna in din inkomst,​ om du har oregelbunden inkomst så är det viktigt att du uppdaterar din inkomst varje månad. Inkomstuppgiften ska vara före skatt.

Om du redovisar lägre inkomst än uppgifter från skatteverket

De inkomstuppgifter hushållet lämnar in till kommunen ligger till grund för vilken avgiften blir för barnomsorgen. Den redovisade inkomsten jämförs med den från skatteverket hämtade inkomsten. Visar det sig att hushållet har uppgett för låg inkomst så blir hushållet återbetalningsskyldig. Kontrollen som görs mot skatteverkets inkomstuppgifter sker med två års eftersläpning. Kontrollen görs för att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet
Retroaktiv avgiftskontroll

Kontakt

Kontakta medborgarservice vid frågor.