Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Modersmål

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning. Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

I begreppet modersmål ingår:

 • modersmålsundervisning (grundskola och gymnasieskola)
 • minoritetsspråken, tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddisch, romani chib och samiska

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i högst sju läsår under elevens skoltid. Det gäller inte om:

 • modersmålet är ett nordiskt språk eller ett nationellt minoritetsspråk
 • eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning
 • undervisningen anordnas som individuellt val
 • undervisningen ersätter ett modernt språk inom gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola.

(Skollagen 15 kap. 19 § och 18 kap. 19 § samt gymnasieförordning 4 kap. 15‑16 och 18‑20 §§)

Ansökan om modersmålsundervisning

Du som vill ansöka om modersmålsundervisning ska göra det i Självservice.

Ansökningsperioder

 • vårterminen 1 december ‑ 31 januari
 • höstterminen 1 augusti ‑ 30 september

Uppsägning av modersmålsundervisning

Här kan du säga upp modersmålsundervisning i grundskolan. Modersmålsämnet är ett frivilligt ämne. Du som vårdnadshavare kan säga upp när:

 • du inte längre vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning.
 • ditt barn börjar på en annan skola i en annan kommun.
 • ditt barn börjar på Montessoriskolan i Sandviken.

Vill du att ditt barn ska ha modersmålsundervisning på Montessoriskolan ska du säga upp platsen i den kommunala skolan och göra en ny ansökan via e-tjänsten där du väljer Montessoriskolan.

Har du frågor!

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.