Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Modersmål

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 

I begreppet modersmål ingår

  • Modersmålsundervisning (grundskola och gymnasieskola)
  • Minoritetsspråken, tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddisch, romani chib och samiska

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i högst sju läsår under elevens skoltid. Men det gäller inte om

  • modersmålet är ett nordiskt språk eller ett nationellt minoritetsspråk
  • eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning
  • undervisningen anordnas som individuellt val
  • undervisningen ersätter ett modernt språk inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

(Skollagen 15 kap. 19 § och 18 kap. 19 § samt gymnasieförordning 4 kap. 15‑16 och 18‑20 §§)

Information om modermål på olika språk

Ansökan

Du som vill ansöka om modersmålsundervisning ska göra det i Självservice. Ansökningsperioden är för höstterminen 1 augusti‑15 september och för vårterminen 1 december‑15 januari.

Uppsägning

Här kan du säga upp modersmålsundervisning i grundskolan. Modersmålsämnet är ett frivilligt ämne. Du som vårdnadshavare kan säga upp när:

  • Du inte längre vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning.
  • Ditt barn börjar på en annan skola i en annan kommun.
  • Ditt barn börjar på Montessoriskolan i Sandviken.

Vill du att ditt barn ska ha modersmålsundervisning på Montessoriskolan ska du säga upp platsen i den kommunala skolan och gör en ny ansökan via e-tjänsten där du väljer Montessoriskolan.

Har du frågor!

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.