Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Grundskola

I Sandvikens kommun finns 14 grundskolor som drivs av kommunen samt en fristående skola med årskurserna förskoleklass till årskurs 9.

Ansökan till skola, Byte av skola

Nyinflyttad eller byta skola utanför skolvalsperioden

Du som vill göra ansökan till skola ska använda e-tjänsten. Vid inflyttning till kommunen under läsåret placeras barnet så snart som möjligt utifrån kommunens placeringsförfarande, närhet och plats på skola.

Om en elev behöver byta skola inom kommunen ska du anmäla detta genom att använda e-tjänsten. Ansökan om byte av skola ska förnyas inför varje nytt läsår och lämnas till sökt skola senast 31 maj.

Om du ska flytta till en annan kommun ska elevens nuvarande skola meddelas genom att använda e-tjänsten. Ni behöver även anmäla inflyttning av eleven i den mottagande kommunen. Hur detta ska anmälas skiljer sig åt mellan kommunerna så läs mer på respektive kommuns hemsida.

Val till fristående skola

Om du väljer en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns plats till respektive skola.

Ansökan om ledighet för elev

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan utöver loven måste du ansöka om ledighet eftersom barnet har skolplikt.

Ansökan ska lämnas in i god tid före ledigheten.

Du ska ansöka oavsett om ditt barn behöver vara ledigt delar av skoldagen eller hela skoldagar. Om barnet behöver vara ledigt för till exempel tandläkarbesök eller läkarbesök registrerar du istället frånvaro i appen Edlevo.

Beslut om ledighet

Skolan kan bevilja om ledighet för elever 1–10 dagar per läsår. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Om det finns synnerliga skäl för ledighet, det vill säga mycket starka skäl, kan längre ledighet än 10 dagar beviljas. Rektor beslutar om detta.

När du ansökt om ledigt tar skolan ett sammanvägt beslut om ledigheten utifrån om det kan anses vara en enskild angelägenhet, elevens studiesituation, ledighetens längd och möjligheten att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Om en elev inte beviljas ledighet men ändå är frånvarande får eleven ogiltig frånvaro.

Skolskjuts

Skolskjuts är för ditt barn som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola och innebär att ditt barn kan ha rätt till resor.

Mer information och ansökan om skolskjuts

Olycksfallsförsäkring och reseförsäkring för elever

Sandvikens kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Sandvikens kommuns verksamheter.

Försäkringen som Sandvikens kommun har tecknat är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. Komplettera gärna kommunens försäkring med en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt för att få ett fullgott försäkringsskydd.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet.
Försäkringsbesked, olycksfallsförsäkring Pdf, 157.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

Du gör din skadeanmälan i e-tjänst som öppnas på försäkringsbolagets webbplats. I formuläret ska du välja person - anmäl skada.

Om du inte kan anmäla via e-tjänsten finns även blankett för skadeanmälan Pdf, 498.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Reseförsäkring för elever

Sandvikens kommun har tecknat en "tjänstereseförsäkring" som gäller för elever som till exempel är på studieresa eller praktik.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet.
Försäkringsbrev, tjänstereseförsäkring Pdf, 192.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

Du gör din skadeanmälan i e-tjänst som öppnas på försäkringsbolagets webbplats. I formuläret ska du välja att försäkringen är via Europeiska ERV. Ange försäkringsnummer 8307683824

Mer information

Kent Hansson, Kommunskyddet, Tekniska kontoret
026-24 20 46
E-post: kent.hansson@sandviken.se

Modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 

Mer information och ansökan

Specialskola för elever med vissa funktionsnedsättningar

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på www.spsm.se/vara-skolor Länk till annan webbplats.

Anpassad skola

Anpassad skola är en skolform för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och finns i Sandviken. Läs mer om anpassad skola

Starta och driva skola och förskola

Om du ska du starta en fristående skola ska du ansöka om tillstånd från Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du vill starta eller utöka en fristående förskola måste du ansöka om tillstånd hos Kunskapsnämnden, Sandvikens kommun.
Starta och driva fristående förskola eller fritidshem

Den som ska driva förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem måste göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden innan lokalen där verksamheten ska bedrivas tas i bruk.
Anmälan om lokal för skola, förskola eller fritidshem

På verksamt.se kan du ta reda på om du behöver andra tillstånd eller ska lämna uppgifter till andra myndigheter.
www.verksamt.se - tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tilläggsbelopp

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.
Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Jämföra skolor

På utbildningsguiden från Skolverket presenteras olika mått för skolors kvalitet och resultat med möjlighet att söka efter och jämföra skolor.

Välja grundskola - utbildningsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik - skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål på verksamheten

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service och vi strävar efter att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med skolverksamheten. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Mer information om synpunkter och klagomål på Kunskapsförvaltningen verksamheter.

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026‑24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.