Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Grundskola

I Sandvikens kommun finns 14 grundskolor som drivs av kommunen samt en fristående skola med årskurserna förskoleklass till årskurs 9.

Ansökan till skola, Byte av skola

Nyinflyttad eller byta skola utanför skolvalsperioden

Du som vill göra ansökan till skola ska använda blanketten "Ansökan om skola". Vid inflyttning till kommunen under läsåret placeras barnet så snart som möjligt utifrån kommunens placeringsförfarande, närhet och plats på skola.

Ansökan sker via blankett som lämnas till den sökta skolan Pdf, 624.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om en elev behöver byta skola inom kommunen ska du anmäla detta genom att fylla i blanketten "Byte av skola". Blanketten lämnas till den skola eleven är intresserad av att byta till. Ansökan om byte av skola ska förnyas inför varje nytt läsår och lämnas till sökt skola senast 31 maj.

Byte av skola sker via blankett som lämnas till den sökta skolan Pdf, 676.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ska flytta till en annan kommun ska elevens nuvarande skola meddelas genom att lämna in blanketten "Utflyttningsanmälan från Sandvikens skolor". Ni behöver även anmäla inflyttning av eleven i den mottagande kommunen. Hur detta ska anmälas skiljer sig åt mellan kommunerna så läs mer på respektive kommuns hemsida.

Utflyttningsanmälan från Sandvikens skolor som ska lämnas till den skola som eleven lämnar Pdf, 73.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Val till fristående skola

Om du väljer en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns plats till respektive skola.

Val till förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk del av grundskolan och finns på alla kommunala skolor som har årskurs 1. Förskoleklassverksamheten är minst 15 timmar/vecka och följer grundskolans läsårstider.

Valet pågår mellan 15 januari - 15 februari 2023

Mer information om Val av skola

Val till årskurs 7

Vårdnadshavaren till elever i årskurs 6 väljer skola inför årskurs 7.

Valet pågår mellan 15 januari - 15 februari 2023

Mer information om Val av skola

Ansökan om ledighet för elev

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten "Ansökan om ledighet för elev". Ansökan ska lämnas till klassläraren eller mentorn i god tid före ledigheten.

Ansökan sker via blankett som lämnas till skolan Pdf, 211.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Olycksfallsförsäkring och reseförsäkring för elever

Sandvikens kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Sandvikens kommuns verksamheter.

Försäkringen som Sandvikens kommun har tecknat är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. Komplettera gärna kommunens försäkring med en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt för att få ett fullgott försäkringsskydd.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet.
Försäkringsbesked, olycksfallsförsäkring Pdf, 158.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

Du gör din skadeanmälan i e-tjänst som öppnas på försäkringsbolagets webbplats. I formuläret ska du välja person - anmäl skada.

Om du inte kan anmäla via e-tjänsten finns även blankett för skadeanmälan Pdf, 498.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Reseförsäkring för elever

Sandvikens kommun har tecknat en "tjänstereseförsäkring" som gäller för elever som till exempel är på studieresa eller praktik.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet.
Försäkringsbrev, tjänstereseförsäkring Pdf, 177.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

Du gör din skadeanmälan i e-tjänst som öppnas på försäkringsbolagets webbplats. I formuläret ska du välja att försäkringen är via Europeiska ERV. Ange försäkringsnummer 8307683824

Mer information

Kent Hansson, Kommunskyddet, Tekniska kontoret
026-24 20 46
E-post: kent.hansson@sandviken.se

Modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 

Mer information och ansökan

Specialskola för elever med vissa funktionsnedsättningar

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på www.spsm.se/skolalternativ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskola

Särskolan är en skolform för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och finns i Sandviken. Läs mer om särskola

Jämföra skolor

På Skolverkets webbplats finns det olika sätt för dig att jämföra skolors kvalitet och resultat.

Mer information om Jämföra skolor

Synpunkter och klagomål på verksamheten

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service och vi strävar efter att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med skolverksamheten. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Mer information om synpunkter och klagomål på Kunskapsförvaltningen verksamheter.

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026‑24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.