Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

Praon är en bra möjlighet för eleverna att komma i kontakt med arbetslivet och att få en inblick i vad det kan innebära med krav, ansvar och villkor. De får ett tillfälle att träffa andra vuxna och kanske skapa nya bekantskaper, få kännedom om könsroller, kulturella roller samt sociala roller.

Det är bra att tänka till på vad som intresserar mig som elev – vad har jag för tankar kring vad jag skulle vilja arbeta med när jag blir vuxen? Praon är då ett bra tillfälle att försöka komma i kontakt med den bransch, inriktning, arbetsområde som intresserar mig. Ibland kanske man inte lyckas få den praoplats man önskar, utan får göra någonting helt annat. Då är det bra om man försöker tänka positivt och se praon som en ny erfarenhet.

Eleven väljer därefter i nummerordning de önskemål av praoplatser som finns i kommunens praobank. Det är bra att göra minst fem val. Studie- och yrkesvägledaren kommer sedan att fördela de platser som skolan blivit tilldelad från kommunens platsbank utifrån elevernas önskemål om företag.

Eftersom syftet med PRAO är orientering så vill vi att eleverna provar på olika branscher under sina PRAO-veckor. På så sätt har eleven möjlighet att se skillnader/likheter och variationer i arbetslivet – och får också en chans att upptäcka nya områden.

Försäkrad under PRAO-tiden

Eleverna är försäkrade genom skolan. Vid olycka kontakta skolledningen eller studie- och yrkesvägledaren.

Till dig som tar emot elever för prao

Sandvikens kommun har en digital plattform för prao som heter tillarbetslivet.nu där all information kommer att finnas. Ni som arbetsgivare registrerar er (om ni inte redan gjort det) och talar om vilka veckor under hösten som ni kan ta emot elever. Eleverna kommer därefter att önska en praoplats i ”platsbanken” och information om vilken elev som kommer till er skickas automatiskt ut (per e-post) i god tid innan praoperioden börjar. Vi hoppas att detta ska underlätta i vårt gemensamma arbete med prao.

Eleverna får även möjlighet att ordna praoplatser på egen hand, dock inte hos företag som finns med i vår "platsbank". Om någon elev ändå kontaktar er angående praoplats, vore vi tacksamma om ni hänvisar till att de får önska er i skolans platsbank istället (tillarbetslivet.nu).

Läs mer hur du som företagare anmäler ditt intresse att ta emot praoelever.

Regler under PRAON

Arbetstider

Eleverna ska följa arbetsplatsens tider (max 7 timmar/dag) och inte skolans tider. Hänsyn tas till busstider. Äldre barn får inte praktisera före klockan 06.00 eller efter klockan 20.00.

Frånvaro

Frånvaro/sjukdom ska omedelbart meddelas PRAO-platsen OCH skolan.

Mat

Eleverna får äta lunch på den skola som ligger närmast PRAO-platsen.

Klädsel

Lämplig klädsel för arbetsplatsen. Om PRAO-platsen erbjuder egna skyddskläder ska eleven använda dessa.

Resor

Om eleven har mer än 5 kilometer till PRAO-platsen och saknar busskort får eleven ett busskort för PRAO som gäller under veckan.

Tips till elever

Hör av dig till praoplatsen minst en vecka innan – presentera dig, och berätta att det är du som kommer på praon. Ta reda på vilken tid du ska vara på plats och om du behöver ha särskilda skor eller kläder; var du ska gå in första dagen, vem som tar emot dig osv.

Att tänka på under PRAO-veckan

 • PRAO räknas som en skolaktivitet.
 • Då du kommer första dagen – hälsa och tala om vad du heter.
 • Berätta att du är PRAO-elev och vilken skola du kommer från.
 • Fråga efter din handledare.
 • Ta egna initiativ, det uppskattas, men fråga först.
 • Respektera de regler och säkerhetsföreskrifter som gäller.
 • Passa tiderna – behöver du gå ifrån, fråga om lov först.
 • Tala om för din handledare om du har problem; till exempel med busstiderna.
 • Mobiltelefonen får endast användas på rast.
 • När veckan är slut – tacka för att du har fått vara där.
 • Tänk på att PRAO-platsen kan vara ett framtida sommarjobb!

Om du undrar något under din PRAO-vecka, ta kontakt med mentor, studie- och yrkesvägledaren eller rektor.

Lycka till med din PRAO! Hoppas du får en intressant och bra vecka!

PRAO på annan plats

Om du önskar göra praon på en annan ort så går det bra om förälder/vårdnadshavare godkänner det och övriga bestämmelser från Arbetsmiljöverket följs. Alla eventuella kostnader får eleven stå för själv.

Ordna egen praoplats

För elever som vill ordna en egen plats utöver de platser som finns på skolans lista, så görs detta enklast på tillarbetslivet.nu. Instruktioner fås av skolans studie- och yrkesvägledare. OBS! Målsman ska godkänna en egen ordnad praoplats genom signatur med bank-id på tillarbetslivet.nu.

Om skolan finner att den egen ordnade praoplatsen inte har en lämplig verksamhet för ungdomar kan skolan neka eleven PRAO i den verksamheten.

Samordnande studie- och yrkesvägledare

Spohgmai Farid, 0290-335 22
Västra grundskoleområdet
E-post: spohgmai.farid@edu.sandviken.se

Mer information

Skolan ansvarar för att ordna praktisk arbetslivsorientering, prao. Prao ska omfatta minst tio dagar sammanlagt för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan.

Råd och vägledning för prao, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.