Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Studie- och yrkesvägledning

Vad är studie- och yrkesvägledning?

Målet med vägledning är att ge individen underlag för att göra väl underbyggda studie- och yrkesval i framtiden.

Vägledning kan man tänka sig som en process i tre steg:

Vem är jag? Vad kan jag?

Eleven får hjälp att fundera över sin "nusituation" för att kunna se klarare på sig själv och sina möjligheter. Eleven får bl. a fundera över vad hon/han är bra på och vad hon/han är intresserad av.

Vad finns det för alternativ för mig?

Utifrån elevens intressen och möjligheter hjälper studie- och yrkesvägledaren till att tillsammans med eleven se vilka alternativ som finns och vad de innebär.

Hur når jag målet? Hur ska jag gå tillväga?

När eleven vet vad hon/han vill, så får eleven hjälp med att göra upp en plan över vad som behöver göras för att uppnå sitt mål.

Det här är beskrivningen av en "hel" vägledningsmodell. Eleven behöver kanske bara hjälp med en bit av processen, som till exempel frågor av mer informativ karaktär.

Studie- och yrkesvägledning bygger på elevens eget ansvar och delaktighet i vägledningsprocessen. Det är alltid eleven själv som väljer målsättningen för sin framtid.

Mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledare. Du når dem genom att kontakta respektive skola eller via Medborgarservice, 026-24 00 00.