Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Val av skola

Val till läsåret 2023-2024

Du som är vårdnadshavare till barn som fyller sex år under 2023 eller till elev i årskurs sex ska nu välja skola via kommunens e-tjänst i Självservice.

Om ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ska du välja grundskola.

Valet pågår mellan 15 januari - 15 februari 2023.

Val till förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk del av grundskolan och finns på alla kommunala skolor som har årskurs 1. Vårdnadshavare väljer förskoleklass via vår e‑tjänst i Självservice. För att logga in använder du e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via e-tjänst kan du hämta blankett hos Medborgarservice, Stadshuset, Odengatan 37 från och med den 15 januari.

Val till årskurs 7

Vårdnadshavaren till elever i årskurs 6 väljer skola inför årskurs 7 via vår e-tjänst i Självservice. För att logga in använder du e-legitimation. Om du inte har möjlighet att göra valet via Självservice kan du hämta blankett på hos Medborgarservice, Stadshuset, Odengatan 37 från och med den 15 januari.

Val till fristående skola

Om du väljer en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om det finns plats till respektive skola. Fristående utbildningsanordnare genomför själva antagningen till respektive fristående skola.

För att underlätta skolvalshanteringen ber vi er att gå in i e-tjänsten för det kommunala skolvalet från och med den 15 januari och meddela om ni kommer att söka till eller redan har garanterad plats vid en fristående skola.

Vid flytt under pågående skolvalsperiod

Om du ska flytta under första halvåret 2023 måste du komma in med en vidimerad kopia av hyres-/köpekontrakt senast 15 februari. Kopian ska skickas till Sandvikens kommun, Kunskapskontoret, 811 80 Sandviken.

Skolgång för barn som omfattas av massflyktsdirektivet eller är asylsökande

Kommunen ansvarar för skolgång för barn 6 – 19 år om:

  • barnet har ett asylboende eller bor i kommunen enligt EBO-lagen under asylprocessen
  • eller omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla barn i åldern 6 – 19 år som nu kommer från Ukraina har möjlighet starta sin skolgång i Sandvikens kommun.

Kontakta Integrationsenheten för mer information

Tidsplan för skolval läsåret 2023-2024

December 2022: Personliga brev till berörda vårdnadshavare för blivande 6-åringar och årskurs 7-elever.

Januari: Information på kommunens webbplats om ansökningsförfarande "Skolval till förskoleklass och årskurs 7" inför kommande läsår.

15 januari: Information och valformulär finns tillgängligt på minasidor.sandviken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Blanketter i pappersform finns hos Medborgarservice.

15 januari-15 februari: E-tjänsten öppen och ansökningstiden pågår en månad efter öppning.

Mars: Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavare.