Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förskoleklass

I augusti det år ditt barn fyller sex (6) år ska ditt barn börja i förskoleklass. Förskoleklassverksamheten är minst 15 timmar/vecka och följer grundskolans läsårstider.

Förskoleklass finns på varje skola som har skolår 1.

Plats i förskoleklass

Alla barn i Sandvikens kommun tillhör ett närhetsområde till en skola. Närhetsområdet varierar över tid beroende på antal barn i området vid tillfället för placering. Vårdnadshavaren ska i början av det år barnet fyller sex (6) år välja förskoleklass. Placering i förskoleklass meddelas under mars-april och ligger till grund för skolplaceringen.

Val av förskoleklass

Vårdnadshavare anmäler val av förskoleklass via Självservice.
Val av skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kommunens grundskolor