Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Elevhälsa och stöd

Elevhälsans uppdrag är att vara ett stöd och hjälpa till att skapa en bra miljö runt barn och elever. En förutsättning för att utvecklas, lära sig och nå utbildningens mål är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsans uppdrag är i första hand att främja hälsa.

De olika yrkesgrupperna samarbetar med varandra i elevhälsoteam på skolan. När du som elev eller förälder behöver extra stöd ska du kontakta elevhälsan på den skola du går på.

Det är alltid rektorn som har det övergripande ansvaret för elevhälsa på sin enhet.

I Sandvikens skolor har vi:

 • skolläkare
 • skolsköterskor
 • skolpsykologer
 • skolkuratorer
 • specialpedagoger
 • skollogoped

För barn i förskolan, 1-5 år, finns det tillgång till specialpedagoger. För övrigt stöd och medicinska insatser har Barnhälsovården ansvaret.

Elevhälsan samarbetar också med Region Gävleborgs primärvård, Barn- och Ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Logopedmottagningen och med andra förvaltningar inom Sandvikens kommun.

Bryggans verksamhet avslutades 31 december 2022.
Vid frågor kontakta sjuksköterska Monica Blomberg, övergripande funktioner Elevhälsan via Medborgarservice telefon 026-24 00 00.

Skolsköterskor och skolläkare - Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats omfattar skolsköterskor och skolläkare. Vi har sekretess och tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.  

Vi erbjuder alla elever regelbundna hälsobesök enligt nationella riktlinjer för att följa elevens utveckling och hälsa.

Vi erbjuder vaccinationer enligt smittskyddslagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Skolläkarbesök eller telefontid bokas via skolsköterska.

Program Elevhälsans medicinska insats

Hälsobesök erbjuds enligt skollagen och är utformade enligt Socialstyrelsens vägledning.

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare, som erbjuds att delta
 • Genomgång av journal från BHV och upprättande av journal
 • Hälsofrågor elev
 • Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel

Årskurs 2

 • Undersökning av längd och vikt
 • Samtal
 • Vaccination påfyllnadsdos mässling, påssjuka, röda hund  

Årskurs 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsofrågor elev
 • Undersökning av längd, vikt och rygg

Årskurs 5

 • Vaccination HPV fördelad på två doser

Årskurs 7 

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsofrågor elev
 • Undersökning av längd, vikt och rygg

Årskurs 8

 • Vaccination påfyllnadsdos stelkramp, difteri, kikhosta

Årskurs 1  Gymnasiet 

 • Hälsouppgift från elev
 • Hälsosamtal
 • Undersökning av längd och vikt
 • Åk 1-3 gymnasiet, riktade undersökningar utifrån specifika frågeställningar eller gymnasieprogram.

Kontakt

Samordnande skolsköterska med medicinskt ansvar: Annelie Mattsson
E-post: annelie.mattsson@edu.sandviken.se

Mer information

www.1177.se Länk till annan webbplats. är en hemsida vi rekommenderar för frågor som rör barn och ungdomars hälsa och sjukdomar.

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026‑24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.