Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Avgifter för förskola

Här hittar du information om avgifter och betalning för förskola

Månadsavgift ​ för avgiftsbelagd förskola, 1-5 år

 • För barn nr 1 är avgiften 3 % av inkomsten - högst 1 688 kr per månad​
 • För barn nr 2 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 1 125 kr per månad​
 • För barn nr 3 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 563 kr per månad​
 • För barn nr 4 och flera utgår ingen avgift

För de barn som har avgiftsbelagd förskola, 1-5 år reduceras avgiften automatiskt från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år. "Avgiftsbelagd förskola,1-5 år" med reducerad avgift för allmän förskola​ blir då:

 • För barn nr 1 är avgiften 2 % av inkomsten - högst 1 125 kr per månad​
 • För barn nr 2 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 563 kr per månad​
 • För barn nr 3 är avgiften 1 % av inkomsten - högst 563 kr per månad​
 • För barn nr 4 och flera utgår ingen avgift.​

Denna avgift gäller även för förskolebarn som är placerade enligt skollagen 8 kap. 9 §. Har vårdnadshavaren/-na flera barn i avgiftsbelagd förskoleverksamhet och fritidshem räknas yngsta barnet som barn nr 1.

Redovisa din inkomst för att få rätt avgift

För att få rätt avgift ska du lämna in inkomstredovisning

Om betalning av avgiften

 • Det är den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos som är betalningsansvarig.​
 • Du betalar för ditt barns förskoleplats från placeringens startdatum
 • Du betalar för hela månaden även om ditt barn varit ledig.
 • Fakturan betalas en månad i efterhand. Tex fakturan för januari betalas i februari.

Delad faktura​

Om två vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser och vill dela på förskoleavgiften så kan man lämna in en blankett där man fyller i att man vill ha delad räkning.

 • Det är den vårdnadshavare som barnet inte är folkbokfört hos som ska lämna in blanketten.

Barnets sjukdom

Om ditt barn är sjuk sammanhängande i mer än 21 dagar så kan du ansöka om att få en minskad avgift från sjukdomsdag 22.

I ansökan ska de bifogas ett läkarintyg eller journalutdrag.

Kontakt

Kontakta medborgarservice vid frågor.