Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ansök eller byt förskoleplats

På den här sidan kan du ansöka om ny plats eller byta plats inom förskola.

Ansökan om ny plats i förskola

Skicka in din ansökan senast 4 månader innan du önskar start för att vara säker på att ha en plats. För placering i augusti/september bör ansökan göras senast 1 april. Ditt barn kan börja i förskola tidigast på sin 1-årsdag.​ Om du vill göra en förändring i din ansökan så behöver du skicka in en ny ansökan. Den ersätter då din gamla.

Byten mellan heltidsplats och allmän förskola

Handläggningstiden ligger på upp till 4 månader. Du får en bekräftelse från handläggare vilket datum som ditt barn får byta platsalternativ.

Byten förskola

Om du vill byta från en förskola till en annan hamnar ditt barn i en byteskö som baseras på datumet ansökan kommit in. Placering på ny förskola sker löpande under året i mån av plats. Varje höst och vår kommer du att få svara på om du vill behålla er plats i byteskön. Om du inte svarar ”ja” inom tiden som anges i förfrågan tid tas barnet bort från byteskön. Du är alltid välkommen med en ny ansökan, även barnet har tagits bort ur byteskön tidigare.

I tjänsten kan du göra följande

  • Ansöka om ny plats i förskola
  • Byta mellan heltidsplats och allmän förskola
  • Byta förskola

Att tänka på vid ansökan och byte

  • Ditt barn kan börja i förskola tidigast på sin 1-årsdag.​
  • Kontrollera att förskolans öppettider fungerar med dina arbetstider​
  • Du som vårdnadshavare måste vara folkbokförd i Sandvikens kommun senast dagen då barnet börjar förskola för att kunna ha en plats.​
  • Skicka in din ansökan senast 4 månader innan du önskar start för att vara säker på att ha en plats. För placering i augusti/september bör ansökan göras senast 1 april.​
  • Vid ny placering eller byte av förskola så måste båda vårdnadshavarna svara på platserbjudandet i dom fall det finns två vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adress
  • Ditt barn kan endast ha en plats.

Mer information

Kontakt

Kontakta medborgarservice vid frågor.