Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Så mycket får ditt barn vara på förskolan

Här hittar du vad som gäller för hur ditt barn får vara på förskolan om du till exempel är föräldraledig eller sjukskriven.

Sandvikens kommun erbjuder alla barn i förskolan en närvaro på minst 15 timmar i veckan​.

Avgiftsfri allmän förskola, 3-5 år​

Barnet får vara på förskolan måndag-fredag 8-11 eller 13-16. ​Barnets närvaro följer grundskolans skoldagar. När det är höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov så är barnet ledigt från förskolan.​

Avgiftsbelagd heltidsplats, 1-5 år​

Barnets schema på förskolan utgår från vårdnadshavares arbets-/studieschema och/eller aktiviteter med arbetsförmedlingen som läggs in i Edlevo. Om du har oregelbundna arbetstider så ska ett preliminärt schema lämnas i Edlevo.​

Om du som vårdnadshavare skulle arbeta eller studera mindre än 3 timmar på en dag så har fortfarande barnet rätt till minst 3 timmar den dagen. ​

Föräldraledig​

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig för ett syskon så får ditt barn vara i förskolan tisdag, onsdag och torsdag 8.30-13.30.​

Arbetslös​

Om du är arbetslös så får ditt barn vara på förskolan tisdag, onsdag och torsdag 8.30-13.30. Om behov uppstår för utökad tid på grund av aktiviteter från arbetsförmedlingen så behöver du meddela förskolan.​

Ledig vecka​ enligt schema

Om du som vårdnadshavare har ledig vecka på ditt schema så får ditt barn vara i förskolan tisdag, onsdag och torsdag 8.30-13.30

Ledig dag/semester​

Om du har en ledig dag eller semester så ska ditt barn vara hemma.​

Sjukskriven​

Om du är sjukskriven ska du kontakta biträdande rektor för att bestämma ditt barns närvarotider.​

Garantiplats

Vid föräldraledighet kan vårdnadshavare ansöka om en garantiplats för sitt barn som går i förskolan. Garantiplatsen innebär att barnet är hemma med vårdnadshavare och småsyskon under minst 6 månader och sedan återfår sin plats på samma förskola som innan. Vilket datum man får gå tillbaka bestäms tillsammans med biträdande rektor. Man kan inte ansöka om garantiplats vid en ny placering som inte har börjat.

Frånvaro

Du som vårdnadshavare behöver lägga in ditt barns frånvaro (sjukdom, lediga dagar) i Edlevo.

Om ditt barn är frånvarande från förskolan i mer än 30 dagar utan anmälan till biträdande rektor så sägs barnets plats upp.

Stickprovskontroll

Kunskapsförvaltningen kan komma att genomföra en stickprovskontroll på era barns närvaro tider gentemot erat arbetsschema. Det kan ske vid misstanke eller en slumpmässig stickprovskontroll.

Kontakt

Kontakta medborgarservice vid frågor.