Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Så fördelas platserna på förskolan

Här hittar du information om hur förskoleplatser fördelas.

Det är både skollagen och kommunens egna riktlinjer som styr i vilken ordning som barn erbjuds plats på förskolorna.

Ett barn erbjuds plats så nära barnets hem som möjligt. Om vårdnadshavare har önskemål om en specifik förskola kan hänsyn till detta tas i mån av plats på den aktuella förskolan.

Väntetid

Nya placeringar sker utifrån garantidatum och byte av förskoleplats sker utifrån ködatum och mån av plats.

Om två barn har samma garantidatum placeras det äldsta barnet först.

Prioriteringsordning

  1. Barn i behov av särskilt stöd som anges i ansökan.
    (Skollagen Länk till annan webbplats. 8 kap. 7 § och 14 §)
  2. Barn som har syskon på samma förskola som ansökan gäller ges förtur i mån av plats alternativt vid byte.
  3. Finskspråkiga barn som söker till Blåsippans förskola senast 1 april har förtur i mån av plats till placeringar.

Kontakt

Kontakta medborgarservice vid frågor.