Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Information om inackorderingsstöd

Du kan få ekonomiskt stöd om du ska studera på en kommunal gymnasieskola/anpassad gymnasieskola i en annan kommun än Sandviken. Stödet kallas inackorderingsstöd och för att få det behöver du vara folkbokförd i Sandviken och skolan ska ligga minst 4 mil från den adress du är folkbokförd.

Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokförings­adressen). Du kan få inackorderingsstöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Det här ger dig rätt till inackorderingsstöd

Du ska

  • vara folkbokförd i Sandvikens kommun
  • vara antagen i en kommunal eller landstings-/regionsdriven gymnasieskola/anpassad gymnasieskola
  • vara förstahandsmottagen till ett nationellt program eller gå riksrekryterande utbildning.
  • ha reseavstånd mellan hemmet (där du är folkbokförd) och skola på mer än 4 mil och bo inackorderad på skolorten.

Om du studerar på en fristående gymnasieskola/anpassad gymnasieskola eller på en folkhögskola ska du söka inackorderingsstöd hos Centrala studiestödsnämnden. För mer information se www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som antagits på gymnasieplats i annan kommun genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, har inte rätt till inackorderingsstöd.

Ansökan

Inackorderingsstödet söks varje nytt läsår. Det kommer inte automatiskt, även om du har fått det föregående läsår.

Tillsammans med ansökan ska kopia på hyreskontraktet bifogas.

För att utbetalning ska kunna ske i september måste ansökan lämnas in i god tid före höstterminsstarten.

Du kan göra ansökan via e-tjänsten. Ansökan kan då hanteras snabbare samt förenklar kommunikation och eventuell komplettering.

Utbetalning

Inackorderingsstöd beviljas för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Utbetalning av inackorderingsstödet sker månadsvis i efterskott, vanligtvis den sista bankdagen i månaden. Inackorderingsstödet motsvarar minst 1/30 av prisbasbeloppet, för 2023 är beloppet 1 750 kronor/månad.

Ändrade förhållanden

Om du inte påbörjar studierna, avbryter dem, flyttar hem eller ändrar folkbokföringsadressen behöver du meddela det till Kunskapskontoret så fort du kan. Om du får inackorderingsstöd utbetalt trots att du inte har rätt till det, måste du betala tillbaka det.

Mer information

Kontakta Kunskapskontoret 026-24 00 00 (Medborgarservice) eller kunskapsnamnd@sandviken.se