Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Program till detaljplan och stadsutvecklingsprojekt

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Kommunen kan i ett program till detaljplan ange mål och utgångspunkter för planarbetet. Det finns inte något krav på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själv som avgör om det behövs.

När ett program utarbetas ska ett samråd genomföras efter samma regler som när ett planförslag till en detaljplan tas fram.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.