Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartbild med inringat område

Program till detaljplan för Hjalmarsmuren

Programmet godkändes i kommunfullmäktige november 2021

Huvudsyftet med programmet är att utreda förutsättningarna för att utveckla Hjalmarsmuren och tillföra bostäder, parker och service men också för att bibehålla naturområdet och den lantliga karaktären som finns.

Huvuddragen i planprogrammet är att binda ihop framtida bebyggelse med stadsdelen Björksätra genom att ansluta vägar, stigar och parker till stadsdelen. De största naturområdena kommer att finnas kvar vid den västra delen av Hjalmarsmuren som bildar ett grönt stråk från Nygårdsskogen i Stensätra ner till Storsjön.

Hjalmarsmuren blir en länk mellan vägarna Sätragatan och Säljansvägen med hjälp av en ny huvudgata. Resterande gator inom Hjalmarsmuren kommer att leda till bostäder och service.

Tack för er medverkan!

Programmet togs fram i tät dialog med invånare, myndigheter och organisationer. Nästa steg i processen blir att detaljplanera området. Detaljplan över området kommer att starta under våren 2022.

Här kan du ta del av programmet

Öppna programmet här Pdf, 22.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Öppna samrådsredogörelsen här Pdf, 338.8 kB.


Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.