Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden. Genom en detaljplan kan kommuner pröva om exempelvis en viss byggnation är lämplig. En detaljplan ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt dess gränser. Genom en detaljplan kan kommuner även reglera bland annat omfattningen av bebyggelsen samt fastighetsstorlekar och kan bestå av en eller flera fastigheter. En detaljplan är juridiskt bindande och består i de flesta fall av en plankarta med tillhörande planbeskrivning.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts. Arbetet med att ta fram en detaljplan beräknas ta cirka 18 månader.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.