Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Äldre kartor från Sandvikens kommun 1791-1994

Kommunarkivets kartor från 1791-1923 finns i Lantmäteriets e-tjänst "Historiska kartor" och kan ses via länkarna i tabellen här nedanför.

Vill du se kartor från den nationella lantmäteristyrelsen, vackra så kallade renovationer med mera, se här:
Sök Historiska kartor - Lantmäteristyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du se kartor från de regionala lantmäterimyndigheterna, se här:
Sök Historiska kartor - Lantmäterimyndigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartorna från och med 1933 i tabellen är tillgängliga som jpeg-filer. Textdokument är tillgängliga i sökbara OCR-tolkade pdf-filer.

De äldsta kartorna som finns i kommunarkivet kommer främst från Sandvik AB          (t.o.m. 30 juni 1972 Sandvikens Jernverks AB). De flesta av de yngre kartorna är upprättade inom Sandvikens kommuns stadsingenjörskontor, samt dess företrädare inom Sandvikens köping och Sandvikens stad.

Idag är det en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen som hanterar Sandvikens kommuns karttjänster.

Adresskartor

Årtal

Beskrivning

Nummer

1864

Karta över Sandvikens bruk. Fotografisk kopia av skadat original från 1864, samt ett odaterat samtida original.

2181K-AK1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1871

Plan av Sandvikens bruk. Senare påskrift mellan 1871 och 1875.

2181K-AK2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1873

Plan av Sandvikens bruk.

2181K-AK3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1879

Karta över Sandvikens bruk. Daterad 1870, med komplettering 1879.

2181K-AK4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1882

Karta över Sandvikens bruk.

2181K-AK5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1888

Brandkarta över Sandvikens bruk.

2181K-AK6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1890

Plan över Sandvikens bruks arbetarstad med omgivningar.

2181K-AK7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1890

Lägenheten Murgården, Sandviken.

2181K-AK8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1894

Brandkarta över Sandvikens bruk.

2181K-AK9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1896

Brandkarta över Sandvikens bruk.

2181K-AK10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1897

Sandvikens bruk. Elledningar 1896-1897.

2181K-AK11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1897

Karta över villastaden. Högbo Västanbyn nummer 19, sub 20 och nr 23.

2181K-AK12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1902

Karta över Yttre Sandviken.

2181K-AK13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1908

Karta över Yttre Sandviken.

2181K-AK14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1908

Brandkarta över Sandvikens bruk. Datering uppskattad.

2181K-AK15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1910

Vattenledningskarta över Sandvikens bruk. Datering uppskattad.

2181K-AK16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1915

Plankarta över Sandviken. Bruket och yttre Sandviken samt Seestaden och Olsbacka.

2181K-AK17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1910

Brandkarta över Sandvikens bruk. Datering uppskattad.

2181K-AK18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1915

Brandkarta över Sandvikens bruk. Datering uppskattad.

2181K-AK19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1916

Stadsplaneförslag för del av egendomen Seljansö.

2181K-AK20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1933

Karta över Sandviken.

2181K-AK21 Öppnas i nytt fönster.

1938

Karta över Sandviken, kompletterad.

2181K-AK22 Öppnas i nytt fönster.

1940

Karta över adressnumrering för Sandvikens köping.

2181K-AK23-1 Öppnas i nytt fönster.

1940

Adressnummerförteckning för Sandvikens köping innehållande gatu-, park och kvartersnamn.

2181K-AK23-2_Text Pdf, 14.1 MB, öppnas i nytt fönster.

1944

Adressnumrering Sandvikens stad.

2181K-AK25 Öppnas i nytt fönster.

1945

Östanå-Lövbacken-Boänge. Adressnumrering

2181K-AK26 Öppnas i nytt fönster.

1946

Sandvikens stad

2181K-AK27 Öppnas i nytt fönster.

1947

Sandvikens stad. Sandvikens Jernverks AB och See Fabriks AB markområden.

2181K-AK28-1 Öppnas i nytt fönster.

1947

Sandvikens stad. Vägnät

2181K-AK28-2 Öppnas i nytt fönster.

1947

Sandvikens stad.

2181K-AK28-3 Öppnas i nytt fönster.

1947

Sätra och Säljan, Ovansjö (övre del)

2181K-AK29-1 Öppnas i nytt fönster.

1947

Sätra och Säljan, Ovansjö (nedre del)

2181K-AK29-2 Öppnas i nytt fönster.

1949

Sandvikens stad, del av

2181K-AK30 Öppnas i nytt fönster.

1951

 Sandvikens stad 1947, reviderad 1951

2181K-AK31 Öppnas i nytt fönster.

1954

Sandvikens stad, del av

2181K-AK32 Öppnas i nytt fönster.

1962

Sandvikens stad, del av (färg)

2181K-AK33-1 Öppnas i nytt fönster.

1962

Sandvikens stad_Text till karta 2181-AK33

2181K-AK33-2 Pdf, 650.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1962

Sandvikens stad, del av (svartvit)

2181K-AK33-3 Öppnas i nytt fönster.

1963

Storviks köping (färg)

2181K-AK34-1 Öppnas i nytt fönster.

1963

Storviks köping (svartvit)

2181K-AK34-2 Öppnas i nytt fönster.

1965

Sandvikens stad del av, översikt

2181K-AK35 Öppnas i nytt fönster.

1965

Sandvikens stad del av (övre del)

2181K-AK35-1 Öppnas i nytt fönster.

1965

Sandvikens stad del av (nedre del)

2181K-AK35-2 Öppnas i nytt fönster.

1966

Sandvikens stad, del av

2181K-AK36-1 Öppnas i nytt fönster.

1966

Sandvikens stad, del av_Text till karta 2181K-AK36

2181K-AK36-2 Pdf, 679.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1968

Sandvikens stad, stadsdelar

2181K-AK37-1 Öppnas i nytt fönster.

1968

Sandvikens stad, stadsdelar_Text till karta 2181K-AK37

2181K-AK37-2 Pdf, 697.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1966

Ovansjö huvudkarta (Översikt Ovansjö kommun)

2181K-AK38-1 Öppnas i nytt fönster.

1966

Ovansjö tätortskarta
(Bro-Västerberg-Österberg, Gästrike-Hammarby, Kungsgården, Hillsta, Sätraområdet, Jäderfors, Åshammar)

2181K-AK38-2 Öppnas i nytt fönster.

1968

Storviks köping

2181K-AK39 Öppnas i nytt fönster.

1969

Sandvikens stad del av (färg)

2181K-AK40-1 Öppnas i nytt fönster.

1969

Sandvikens stad del av (svartvit)

2181K-AK40-2 Öppnas i nytt fönster.

1974

Sandviken, centralorten

2181K-AK41-1 Öppnas i nytt fönster.

1974

Sandviken, centralorten_Text till karta 2181K-AK41

2181K-AK41-2 Pdf, 397.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1978

Sandviken, centralorten

2181K-AK42 Öppnas i nytt fönster.

1982

Sandviken, centralorten

2181K-AK44 Öppnas i nytt fönster.

1990

Sandviken, centralorten

2181K-AK45 Öppnas i nytt fönster.


Övriga Kartor

Årtal

Beskrivning

Nummer

1791

Karta över Ovansjö socken. Sammandragen av Gävle provinskontors befintliga bykartor 1783.

2181K-ÖK1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1857

Karta över provinsen Gästrikland. Marker tillhöriga Garpenbergs bruk, Horndals bruk, Högbo bruk markerade någon gång 1857-1866.

2181K-ÖK2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1865

Karta över kanalen i Sandviken. Med alternativa sträckningar Jädraån - Storsjön.

2181K-ÖK3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1873

Karta över laga skifte i Västanbyn. Fastställd 1848. Sandvikens bruksområde inritad med tusch 1873, uppdaterad med blyerts till åtminstone 1905.

2181K-ÖK4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1896

Karta över arrendegården Västangården i Västanbyn.

2181K-ÖK5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1897

Sandvikens järnverk. Plansch framställd till Stockholmsutställningen 1897.

2181K-ÖK6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1898

Karta över brukshemman med därtill hörande lägenheter under Sandvikens bruk.

2181K-ÖK7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1898

Karta över ströhemmanen under Sandvikens bruk.

2181K-ÖK8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1901

Karta över Sandvikens ströhemman med yttre Sandviken och det s.k. Nybondshemmanet.

2181K-ÖK9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1907

Karta över Sandvikens ströhemman

med yttre Sandviken och det så kallade Nybondshemmanet. Datering uppskattad.

2181K-ÖK10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1910

Karta över skogen till Seljansö gård.

2181K-ÖK11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1911

Översiktskarta över de byar och hemman som kunna komma att beröras vid bildandet av Sandvikens municipalsamhälle.

2181K-ÖK12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1918

Sammandragskarta över Sandvikens Jernverks Aktiebolags fastigheter uti Högbo och Ovansjö socknar.

2181K-ÖK13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1918

Karta över Gysinge bruksområde.

2181K-ÖK14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1923

Karta över Högbo socken, Gävleborgs läns skogsvårdsstyrelse.

2181K-ÖK15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1934

Järbo socken - Järbo kommun,
västra delen

2181K-ÖK16-1 Öppnas i nytt fönster.

1934

Järbo socken - Järbo kommun,
östra delen

2181K-ÖK16-2 Öppnas i nytt fönster.

1937

Järbo socken - Järbo kommun,
tryckt 1950

2181K-ÖK17 Öppnas i nytt fönster.

1937

Sandvikens stads friluftsråd, tryckt 1946

2181K-ÖK18 Öppnas i nytt fönster.

1937

Sandviken med omnejd, tryckt 1948

2181K-ÖK19 Öppnas i nytt fönster.

1938

Sandvikens Jernverks AB och Högbo bruks AB mark

2181K-ÖK20 Öppnas i nytt fönster.

1940

Sandvikens köping, utomplansbestämmelser (färg)

2181K-ÖK21-1 Öppnas i nytt fönster.

1940

Sandvikens köping, utomplansbestämmelser (svartvit)

2181K-ÖK21-2 Öppnas i nytt fönster.

1942

Sandvikens stad, sammanställd 1942, tryckt 1947

2181K-ÖK22 Öppnas i nytt fönster.

1947

Sandvikens stad, större markägare

2181K-ÖK23 Öppnas i nytt fönster.

1971

Sandvikens kommun

2181K-ÖK24 Öppnas i nytt fönster.

1974

Sandvikens kommun, centrala delen översiktskarta

2181K-ÖK25 Öppnas i nytt fönster.

1985

Sandvikens kommun, översiktskarta

2181K-ÖK26 Öppnas i nytt fönster.

1986

Sandvikens kommun, översiktskarta Sandvikenprojektet, områdesindelning

2181K-ÖK27 Öppnas i nytt fönster.

1989

Sandvikens kommun, översiktskarta

2181K-ÖK28 Öppnas i nytt fönster.

1993

Sandvikens kommun, områdesindelning karta 1

2181K-ÖK29-1 Öppnas i nytt fönster.

1993

Sandvikens kommun, områdesindelning karta 2

2181K-ÖK29-2 Öppnas i nytt fönster.

1993

Sandvikens kommun, områdesindelning karta 3

2181K-ÖK29-3 Öppnas i nytt fönster.

1994

Sandvikens kommun

2181K-ÖK30 Öppnas i nytt fönster.
Upphovsrätt och informationsinnehåll

Kartorna kan ha ett upphovsrättsligt skydd och är då märkta i filegenskaper under copyright och kommentarer: "Användning för privat bruk enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729 2 kap. 12 §) är tillåten, men icke för kommersiella ändamål."

Kontakta chefen för Kart- och lantmäterienheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning vid frågor om upphovsrätten och Sandvikens kommunarkiv om informationsinnehållet på kartmaterialet.  

Upphovsrättslag Svensk författningssamling 1960:729 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En karta från Stadsingenjörskontoret i Sandvikens stad skapad av stadsingenjör Bengt Hellman 1969.

En karta från Stadsingenjörskontoret i Sandvikens stad upprättad av stadsingenjör Bengt Hellman 1969.