Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förbered dig för översvämning

På grund av att klimatet förändras kommer översvämningar att bli vanligare. En översvämning kan leda till allvarliga problem för både människor och samhället.

Översvämningar kan inträffa både vid regn och vid höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Höga nivåer i sjöar och vattendrag kan inträffa i samband med snösmältning, efter skyfall eller långvariga regnperioder.

En större översvämning kan orsaka materiella skador med stora kostnader för samhället och följder kan vara bland annat jordskred, transportstörningar och skador på infrastruktur som elförsörjning och telekommunikationer.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare har ansvar att skydda din egendom mot översvämning och se över din beredskap för översvämning. Det kan även vara bra att kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.

Tips om hur du kan förbereda dig och agera vid en översvämning (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda gärna ner en checklista från Länsstyrelsens webbplats, skriv ut den och ha den redo om det skulle behövas.
Checklista vid risk för översvämning (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandviken Energi har en checklista på vad du som fastighetsägare kan göra för att förbereda dig på översvämning samt vad du ska göra om du blir drabbad.
Källaröversvämning - sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du bygga vallar för att skydda din fastighet?

Du kan minska risken att din fastighet skadas genom att du hindrar vattnet från att rinna in mot byggaden. Det finns färdiga barriärer att köpa men du kan även bygga vallar med sand, jord och plast, till exempel byggplast.

Skydda ditt hus mot översvämning

Informationsfilm från Myndigheten för skydd och beredskap

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Vid stora regnmängder kan ökade flöden i ledningsnätet orsaka problem.

Dagvatten

Information kring översvämning (sandvikenenergi.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällets ansvar vid översvämning

Samhällets resurser används i första hand till att skydda samhällsviktig verksamhet. Det innebär bland annat att räddningstjänsten prioriterar uppdrag som skyddar liv och hälsa i händelse av en översvämning. Du som fastighetsägare ansvarar för din fastighet om den drabbas.

Flera förberedande tips

Följ väderutvecklingen och eventuella vädervarningar (smhi.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.