Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en enkel och effektiv metod för att minska antalet vardagsbrott i ett bostadsområde. Inom Sandvikens kommun finns ca 33 aktiva områden med samverkan.

Inbrott i hus, lägenheter, bilar, källarförråd och andra utrymmen samt skadegörelse är exempel på den typen av brottslighet. Verksamheten ökar dessutom känslan av trygghet i bostadsområdet då man vet att grannarna bryr sig om varandra, vilket i sin tur även skapar trivsel hos de boende.

Grannsamverkan kan införas i såväl villa- och radhusområden, flerfamiljshus och fritidshusområden. Grunden är att de boende i ett område stimuleras till att förbättra stöldskyddet, se till varandras bostäder och kontaktar polisen när de noterar något som upplevs misstänksamt.

Metoden är effektiv och har i vissa fall minskat brottsligheten med upp till 26 procent i bostadsområden där grannsamverkan har införts. Troligtvis är den ökade sociala kontrollen som utvecklas hos de boende i området en stark bidragande faktor till minskad brottslighet. Dessutom visar skyltar och dekaler i området att det finns en ökad uppmärksamhet hos de boende samt en ökad kunskap om stöldskydd.

Hur startar vi grannsamverkan?

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. De boende i området utser ett huvudkontaktombud som tar kontakt med polisen via e-post: grannsamverkan.lpo‑gastrikland@polisen.se

De boende utbildas av polisen och får då en fördjupad kunskap om hur grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Polisen beställer sedan skyltar och dekaler som visar att bostadsområdet är aktivt inom grannsamverkan.

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

 1. Vaksamhet
  Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
 2. Om du är bortrest
  Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar
 3. Värdesaker
  Förvara värdesaker på ett betryggande sätt
 4. Förebyggande åtgärder
  Var förtrogen med förebyggande tips på åtgärder

Mer information

Läs mer om Grannsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teckand bild med familjt till vänster, villa till höger och lägenhetshus och träd i bakgrunden