Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

ANDTS - Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Här hittar du information om hur Sandvikens kommun arbetar förebyggande med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Här finns också information om hur vi arbetar med olika aktiviteter och metoder för att minska användandet av ANDTS, samt vilka dokument som styr vårt arbete. Arbetet med ANDTS sker på nationell, regional och lokal nivå. I högerspalten finns länkar till styrande dokument.

ANDTS i Sandvikens kommun

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Att begränsa skadorna av ANDT är viktigt för att öka folkhälsan och välfärden i vårt samhälle. Ett arbete som kräver långsiktighet, uthållighet och samverkan mellan olika aktörer. Förebyggande ANDT arbete i Sandvikens kommun syftar till att ge befolkningen möjligheter till en god livskvalitet.

I Sandvikens kommun är det individ- och familjeomsorgsförvaltningen som ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete.

Drogpolitiskt program

I Sandvikens kommuns drogpolitiska program Pdf, 440.8 kB, öppnas i nytt fönster. anges den politiska viljeinriktningen för det ANDT-preventiva arbetet. Programmet är vägledande för nämnder, kontor och styrelser i deras verksamhetsplanering och utvecklingsarbete. 

Regional ANDT-strategi

Regionalt finns en ANDT-samordnare som har till uppgift samordna och utveckla ANDT arbetet i Gävleborgs län. En ny strategi för Gävleborgs län håller på att tas fram och beräknas bli färdig under 2022.

ANDTS-strategin 2022-2025

Regeringens samlade strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak samt spel om pengar för 2022–202 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.5 (ANDTS-strategin) ska bidra till de övergripande målen för ANDT-respektive spelpolitiken:

  • ett samhälle som är fritt från narkotika och dopning
  • minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol
  • minskat tobaksbruk
  • minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Fakta och mer information