Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

ANDT - För dig som är förälder

Här kan du som är förälder eller anhörig till barn eller tonåringar hitta information, tips och länkar till andra resurser. Som förälder spelar du en avgörande roll i ditt barns liv, och det du säger och gör har faktiskt betydelse - även om det kanske inte alltid känns så.

Aktuell forskning visar att föräldrars attityder till alkohol har stor påverkan på tonåringars alkoholvanor. Studier visar att ungdomar vars föräldrar har en restriktiv inställning till alkohol (som inte ser det som naturligt att tonåringar är nyfikna och vill prova) dricker mindre än ungdomar med alkoholliberala föräldrar. Dessutom visar forskning att ju senare ungdomar debuterar med alkohol desto lägre blir risken för att de utvecklar ett framtida alkoholberoende, med en minskning på 14 procent för varje år som alkoholdebuten skjuts upp.

Vad du säger spelar roll!

Visste du att barn som får alkohol hemma dricker sig berusad oftare än andra barn?

Det är viktigt att prata om alkohol och droger med sin tonåring. Skapa förutsättningar för en varm och öppen kommunikation. Var tydlig att det inte är ok för ditt barn att dricka. Barn vill ha klara besked.

Vetenskapliga undersökningar visar att de ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma berusar sig och prövar narkotika i högre utsträckning än de som inte blir bjudna.

Vill du få tips på hur du kan stå emot din tonåring som vill ha tag på alkohol?

Tips på hemsidor

Tonårsparlören Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd och stöd

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Region Gävleborg

Vill du veta mer om olika preparat