Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

ANDT - För dig som arbetar i skolan

Skolan är en viktig arena i arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Eleverna har rätt till en undervisning där frågor som rör ANDT integreras i olika ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt bild av dessa områden.
Här kan du som arbetar inom skolan hitta information och tips om hur du kan arbeta med att integrera ANDT-undervisningen på schemat.
Till höger finns länkar till sidor där du kan hitta filmer att använda i undervisningen, ladda ner faktatexter och värderingsövningar inom ANDT området.

ANDT på schemat

I den nya ANDT-strategin som antogs 2016 av regeringen framhålls att skolan och rektor har ett särskilt ansvar för att integrera ANDT i undervisningen. Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram ett komplett metodmaterial som främst riktar sig till elever i åk 6-9. Materialet finns på: andt.drugsmart.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här använder du materialet

 1. Välj skolämne
  De ämnen eller ämnesgrupper där ANDT på schemat med fördel kan tillämpas är biologi/kemi, samhällsorienterande ämnen, svenska, bild, matematik, idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap.
 2. Välj drog
  Metodmaterialet är indelat efter de fyra drogerna Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. Under varje drog visas relevanta frågeställningar.
 3. Välj frågeställning
  För varje frågeställning presenteras en kort faktatext och de enskilda ämnena eller ämnesgrupperna som är aktuella för frågeställningen. Förslag på elevuppgifter samt förteckning över källor och material presenteras också. Du kan enkelt välja att läsa mer om frågeställningen. Bocka i frågan/frågorna och samla materialet som en PDF redo för utskrift.
 4. Ladda ner materialet
  Materialet inkluderar även värderingsövningar och examinationsuppgifter som ger ungdomarna möjlighet att undersöka, fundera, reflektera, värdera och ta ställning.

Metodmaterialet kan användas som stöd för ANDT-undervisningen antingen den bedrivs separat i olika skolämnen eller som ett ämnesövergripande arbete. För varje ämne och grundläggande frågeställningar finns ett faktaavsnitt som stöd för läraren, tips på uppgifter och frågeställningar samt förslag på källor och material.

Informationssökning och källkritisk granskning är viktiga inslag till föreslagna uppgifter och frågeställningar.

Källa: drugsmart

Kontakt
Preventionsstrateg Elin Giotis, elin.giotis@sandviken.se

Informationsfilm om alkohol

Elever från Bessemerskolans mediaprogram har gjort en kortfilm som belyser riskerna med att dricka alkohol som ung. I filmen ses fyra olika scener där konsekvenser kopplade till ungdomars alkoholkonsumtion visas.

Filmen kan visas i samband med föräldramöten på låg-, mellan- och högstadiet som utgångspunkt för vidare diskussion. Filmen kan också visas för eleverna för att skapa samtal kring alkoholens konsekvenser.

Film: Ungdomar och alkohol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer läsning

Fakta om ANDT och värderingsövningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer om ANDT från UR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.