Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Mottagnings- och utredningsenheten 0‑20 år 

Mottagnings- och utredningsenheten tar emot och bedömer ansökningar och orosanmälningar gällande barn och unga 0-20 år. Vid orosanmälningar tar vi ställning till om utredning ska inledas eller ej. Efter utredning och behovsbedömning kan vi bevilja olika typer av insatser till barn och unga och deras familjer. Insatserna syftar ofta till att stärka föräldrarnas förmåga att leva upp till sitt föräldraansvar så att barn och ungdomar ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Det finns även insatser direkt riktade till barn och unga, både enskilt och i grupp.  

Enheten ingriper för att skydda barn och unga när det finns risk att de far illa, för att se till att den som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd den behöver. Vi arbetar utifrån ett nätverksorienterat synsätt och vår utgångspunkt är alltid att så långt det är möjligt samverka med föräldrar och barnets nätverk i övrigt. 

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00