Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Misstanke om att ett barn far illa

Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till socialtjänsten.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom (t.ex. förskola, skola) samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga, enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen, att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn far illa

Så här anmäler du din oro

Om du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp?  Kontakta Socialtjänstens personal för rådfrågning eller anmälan.
OBS: för personal inom kunskapsförvaltningen gäller särskilda rutiner vid orosanmälan. I "Riktlinjer för samverkan mellan individ- och familjeomsorgsförvaltningen och kunskapsförvaltningen" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som arbetar inom kunskapsförvaltningen hitta information om hur du ska gå tillväga.

Anmälan görs antingen per telefon eller brev. Observera att du inte ska anmäla genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad.

Vid misstanke om att barn eller ungdom 0 - 20 år far illa. Vänd dig till:

Mottagningsfunktionen för barn och unga.
Postadress: Sandvikens kommun, 811 80 SANDVIKEN.

Måndag - Fredag kl 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
0 - 20 år: Telefon: 026-24 06 00


Vi har tystnadsplikt

All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Anonym eller inte?

Privatperson:

Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.
Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en anmälan. Därför är det bästa för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du anmäler.

Yrkesverksam:

Du som i ditt yrke omfattas av anmälningsplikt har inte möjlighet att vara anonym.

Mer information

Handbok för anmälningsskyldiga och andra anmälare (pdf-fil från Socialstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn (pdf-fil från Socialstyrelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.