Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens Familjecenter

Sandvikens Familjecenter arbetar med rådgivande, stödjande och behandlande insatser till familjer. Vår uppgift är att ge stöd till föräldrar, barn och ungdomar upp till 20 år, för att familjesituationen ska fungera. Vårt mål är att barnen mår bra under sin uppväxt och därmed utvecklas i positiv riktning.

Familjer kan ansöka om stöd eller hjälp via mottagnings- och utredningsenheten på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och efter utredning erbjudas t.ex.

  • familjesamtal
  • stöd och behandlingsinsatser för dig som förälder
  • stöd och behandlingsinsatser för barn och ungdomar
  • nätverksmöten
  • familjestödjande insatser i hemmet

Flera yrkeskompetenser

På familjecenter finns socionomer, förskollärare, socialpedagog, fritidspedagog och andra yrkeskategorier med beteendevetenskaplig förankring. Vi arbetar lösningsorienterat för att tillsammans med familjen hitta konstruktiva strategier och förhållningssätt.

Kontakta oss

Du som förälder kan även på egen hand söka stöd direkt hos Sandvikens familjecenter. Efter en inledande och rådgörande telefonkontakt med mottagningen kan man då erbjudas upp till fem samtal med föräldrastödjande innehåll, så kallat korttidskontakt (serviceinsats). Samtalen kan handla om sådant som kan vara svårt som förälder. Tillsammans med erfarna familjebehandlare kan man resonera om metoder i uppfostran, konflikthantering i familjen, få ett bollplank kring föräldrarollen, gränssättning, rådgöra kring barn och ungdomars utveckling eller stöd för att återfå en bra relation till sitt barn.

Du når oss via medborgarservice 026-24 00 00

eller via vår mottagning 026-24 14 52.

Vi kan även kontakta dig, då fyller du i formuläret nedan.

Ansökan om korttidskontakt

Jag som förälder önskar korttidskontakt för stöd kring föräldrarollen. Korttidskontakt är kostnadsfritt och kan erbjudas i en samtalsserie om maximalt fem träffar. Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Jag vill bli kontaktad via * (obligatorisk)
Jag vill bli kontaktad via


Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter

Observera att informationen du lämnar här hanteras via vårt e-postsystem, ange därför inte några känsliga uppgifter.
300

Servicedeklaration - Korttidskontakt

Ansökan om korttidskontakt, Sandvikens Familjecenter

Korttidskontakt är ett erbjudande till Dig som är förälder med barn 0 – 19 år.

Syftet med korttidskontakt är, att genom samtal få möjlighet att uttrycka sina egna tankar och känslor om olika problem i föräldraskapet samt att sätta ord på vilka förändringar man önskar.

Målet är att familjen med stöd ska hitta lösningar på problem och möjliggöra förändringar i familjen. Samtalen kan vara enskilda eller med hela familjen.

Du bestämmer själv hur ofta vi ska träffas. Erbjudandet omfattar max. fem samtal.

Korttidskontakt är en så kallad serviceinsats, det vill säga det finns inget krav på utredning och biståndsbedömning.

Vad kan du förvänta Dig av oss?

Du kan erbjudas ett första samtal inom 14 arbetsdagar.

Vad förväntar vi oss av Dig?

Om Du ej har möjlighet att komma på ett inbokat besök vill vi att Du hör av dig och avbokar tiden.