Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stödverksamheter

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen erbjuder olika stöd och insatser till familjer, barn och ungdom.

Familjehem

Ett familjehem är vad som tidigare kallades fosterhem. Det betyder att man fungerar som förälder till någon annans barn.

Läs mer om familjehem.

Kontaktperson – kontaktfamilj

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att för en kortare eller längre tid aktivt ställa upp och stödja en medmänniska eller en familj.

Läs mer om kontaktperson/kontaktfamilj.

Lyktan

Lyktan erbjuder stödgrupper för barn och ungdomar i Sandviken. Lyktan har tre olika stödgrupper. Dessa är:

  • Barn och ungdomar som lever med föräldrar som dricker för mycket alkohol eller som har druckit för mycket alkohol eller använder/ använt någon drog.
  • Barn och ungdomar som lever med föräldrar som har/haft psykisk sjukdom/ohälsa.
  • Barn och ungdomar med föräldrar som separerat

Läs mer om Lyktan.

Sandvikens Familjecentral

På familjecentralen hittar du en samlad service riktad till dig som förälder och dina barn. Vi träffas redan när ni väntar barn, sedan fortsätter vi att träffas tills ert barn börjar skolan.

Läs mer om Sandvikens Familjecentral.

Ungdomsboende

Ungdomsboendet riktar sig till ungdomar som av olika orsaker inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Boendet har till syfte att hjälpa ungdomarna vidare i deras utveckling mot ett självständigt liv där utvecklingen kan gå både mot eget boende och att flytta tillbaka till sina föräldrar.

Läs mer om ungdomsboende.