Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ungdomsboende

Ungdomsboende riktar sig till ungdomar som av olika orsaker inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Boendet har till syfte att hjälpa ungdomarna vidare i deras utveckling mot ett självständigt liv där utvecklingen kan gå både mot eget boende och att flytta tillbaka till sina föräldrar.

På ungdomsboendet arbetar en föreståndare, en behandlingssamordnare samt sju ungdomsassistenter.

Verksamheten har sin grund i miljöterapi med koppling till ett lösningsfokuserat synsätt med KBT-inslag. Enskilda samtal sker kontinuerligt och har sin grund i MI (Motivation Interwiew).

Vi utgår från den enskildes behov och situation. Motiverande samtal upplevs som en bra metod och ett bra förhållningssätt för att motivera ungdomar till livsstils­förändringar.

Stor vikt läggs vid den egna sociala planeringen med personligt stöd, för att bygga upp en tillvaro som är hållbar även efter avslutad vistelse. Planering omkring boende, sysselsättning och ekonomi utgör därför bärande inslag liksom motion, hälsa och fritid samt kontakt med närstående.

Det genomförs även en del gemensamma aktiviteter för de boende, både inne i huset och utanför. Varje placerad tilldelas två kontaktpersoner (ungdomsassistent). Kontaktpersonerna har dokumenterade, regelbundna samtal med ungdomarna i syfte att följa framsteg och motgångar under den tid ungdomarna bor på boendet.

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00