Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kontaktfamilj eller kontaktperson för barn och ungdomar

Sandvikens kommun behöver kontaktfamiljer och kontaktpersoner för barn och ungdomar.

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att för en kortare eller längre tid aktivt ställa upp och stödja en medmänniska eller en familj. Det kan röra sig om:

  • Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll och/eller avlastning.
  • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en till två helger i månaden.

Som kontaktperson träffar du en ungdom utanför ditt hem en eller flera gånger i veckan.  

Vem kan bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Det ställs inga krav på speciell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson eller kontaktfamilj. Du bör leva i en stabil social situation, vara intresserad av människor samt ha lätt för att knyta kontakter. Om det finns ett ömsesidigt intresse av samarbete görs en utredning av dig eller av din familj, i anslutning till utredningen tar vi rutinmässigt in registerutdrag från Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och socialtjänstens register. Vi vill även ha referentutlåtande. Därefter förs du in i vårt kontaktmannaregister i väntan på ett uppdrag.

Ersättning

Du får en viss ersättning för ditt uppdrag, dels ett skattefritt belopp som ska täcka dina extra utgifter, dels ett arvode som beskattas. Sandvikens kommun följer SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer om ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Om du är intresserad så kan du anmäla ditt intresse till Sandvikens kommun och familjehemsavdelningen.

Mer information

På webbplatsen "Min insats" kan du läsa mer om att vara kontaktperson eller kontaktfamilj. mininsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarservice 026 - 24 00 00