Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Placerings- och familjerättsenheten

Placerings- och familjerättsenheten ansvarar för handläggning i ärenden där barn och unga är placerade i HVB (hem för vård eller boende) eller familjehem, för att se till att placerade barn är trygga, har det bra och får sina behov tillgodosedda under placeringen. Enheten arbetar också med rekrytering av och stöd till jourhem, familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Till placerings- och familjerättsenheten hör också ansvar för familjerättsliga frågor och du kan du vända dig hit om du har frågor som gäller faderskap, vårdnad, boende, umgänge, separationer, adoptioner. Du kan också få information om lagstiftningen. Familjerättssekreterare arbetar under sekretess, men är skyldiga att anmäla om det finns oro för att barn far illa.

Vi söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Alla barn har rätt att vara barn - även om deras föräldrar inte orkar! Vi vill komma i kontakt med dig som vill bli en värdefull extraförälder. Som jourhem, familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj kan du/ni finnas till för andras barn och deras föräldrar.

Läs mer om familjehem
Läs mer om kontaktperson och kontaktfamilj
Läs mer om jourhem och kontrakterade jourhem

Kontaktinformation

Medborgarservice 026-24 00 00