Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Jourhem och kontrakterade jourhem

Det finns alltid behov av trygga och stabila vuxna som kan erbjuda ett barn eller en ungdom tid och engagemang i vardagen. Här finns möjlighet att hjälpa till som jourhem.

Ett jourhem är ett familjehem som tar emot barn och unga som akut behöver ett nytt tillfälligt boende. Placeringslängden kan variera från en enstaka dag till några månader, men kan inte övergå till ett långsiktigt boende. Som jourhem blir du en viktig tillfällig trygghet och kontakt för de barn och ungdomar som behöver någonstans att landa.

Det finns två former av jourhem

 • Jourhem – här finns du tillgänglig endast vid de tillfällen när behov av akut placering uppstår.
 • Kontrakterat jourhem - du finns tillgänglig på heltid och har inget annat jobb.

Vi har alltid behov av fler jourhem och just nu pågår ett aktivt sökande efter kontrakterade jourhem. Läs mer nedan.

Kontrakterade jourhem

Det här ingår i uppdraget

Här är det viktigt att hemmet ligger i eller så nära Sandvikens kommun som möjligt, för att barnen ska kunna gå kvar i förskola/skola samt upprätthålla och medverka till kontakten med sina föräldrar i umgängen och eventuellt övrigt nätverk när det är möjligt. Ni kommer ha ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar även för att stödja skolgången, medverka till fritidsaktiviteter som finns runt den placerade. Ni kommer få stöd och handledning i uppdraget av erfarna familjehemssekreterare och arbetet sker i tätt samarbete med barnets socialsekreterare. Ni kommer behöva delta i vissa moment, utbildningar och föreläsningar för att ständigt uppdatera er kunskap.

Som kontrakterat jourhem kan du vara ensamstående eller vara ett par. Som jourhem förväntas ni kunna ta emot tillfälliga placeringar av barn och ungdomar med kort varsel dygnets alla timmar. Ofta sker placeringen samma dag vilket ställer höga krav på er flexibilitet. Ni förbinder er att ta emot de barn som socialtjänsten bedömer har ett behov av placering med varierande problematik.

Som kontrakterat jourhem utgår ersättning i form av arvode. Arvodet utgår även när det inte är något barn placerat i jourhemmet. Utöver arvode utgår även omkostnadsersättning för de barn som är placerade. Som kontrakterat jourhem finns möjlighet till fem veckors ledighet per år, efter planering och överenskommelse med socialtjänsten. Vi följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om arvode och omkostnad.

Kvalifikationer:

 • En vuxen ska kunna vara hemma på heltid
 • Erfarenhet av att ta hand om barn, gärna professionellt är meriterande.
 • Körkort och tillgång till bil är ett krav.
 • Det ska inte finnas några hemmavarande barn (undantag kan göras med äldre självgående barn)
 • Ni förväntas ha ett till tre sovrum tillgängliga för barn i behov av placering.
 • Det får inte finnas placerade barn från någon annan kommun.
 • Du/ni ska ha arbetat som familjehem i minst fem års tid och haft flera olika placeringar.

Personliga egenskaper:

 • Du/ni är stabila, trygga och känslomässigt tillgängliga. Barn som har behov av en akut placering är i en krissituation.
 • Du har god förmåga att samarbeta med andra människor och är relationsskapande både mot myndigheter och enskilda personer.
 • Du är väl integrerad i samhället och behärskar det svenska språket utan problem.
 • Du har intresse, engagemang och tid för ett barn.
 • Du har god förmåga att skapa en trygg bas för barnet.
 • Du ska kunna hantera att det inte alltid blir som du har tänkt dig, placeringar kan ske med kort varsel och förändringar kan ske snabbt.

Det är meriterande om ni tidigare har genomgått utbildningar kring barn i trauma och om ni har erfarenhet av barn med olika behov. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och mognad.